Olet täällä

Murskevilja

Ruokintakustannus on tuotantosuunnasta riippumatta kotieläintuotannon suurin muuttuva kustannuserä. Viljan säilöntämuodon valinta on tärkeää erityisesti silloin, kun suunnitellaan uusia ratkaisuja rehun käsittelyyn. Tuoreviljan murskesäilöntä on edullinen, nopea ja tehokas tapa säilöä vilja ilman kuivausta. Säilöntätapa vähentää selvästi rakennusinvestointitarpeita, nopeuttaa sadonkorjuuta, vähentää työtä ja mahdollistaa korkeampien satojen tavoittelun.

Murskesäilöttävä vilja puidaan keltatuleentumisasteella, jolloin viljan kosteus on noin 30 – 40 %. Jos vilja on selvästi tätä kuivempaa, on rehumassaan lisättävä vettä. Viljan kosteus on sopiva, kun rehumassa pysyy hetken pallona sitä käsin puristettaessa. Viljasato on tässä vaiheessa saavuttanut täyden kuiva-ainepitoisuuden sekä energia- ja valkuaisarvon.

Rehuviljan murskesäilöntä perustuu viljan maitohappokäymiseen aivan kuten nurmirehunkin säilöntä. Puhtaan maitohappokäymisen edellytyksenä on, että viljan pH alennetaan AIV-säilöntäaineella noin 4:ään ja ilman pääsy rehumassaan estetään. Murskesäilönnässä tarvitaan tarkoitukseen kehitetty valssimylly, jolla vilja litistetään. Litistyksessä varmistetaan, että kaikki jyvät rikkoontuvat, koska kotieläimet eivät pysty sulattamaan kokonaisia jyviä.

Säilöntä suoritetaan mahdollisimman pian puinnin jälkeen, mieluiten samana päivänä. AIV-säilöntäaine lisätään murskeviljan sekaan myllyn pohjaruuville, jolloin se sekoittuu tasaisesti. Säilöntäaineena suositellaan käytettäväksi AIV 2 Plussaa tai AIV Ässää ja käyttömääräksi 3-5 litraa tonnille. Murskaamisen ja säilöntäainelisäyksen jälkeen vilja varastoidaan välittömästi huolellisesti tiivistettynä ja painotettuna ilmatiiviiseen varastoon.

Murskeviljan ravintoainepitoisuus korjuuhetkellä vastaa täysin kuivattua viljaa. Rakenteeltaan murskevilja on karkeampaa kuin kuivattu ja jauhettu vilja. Se on myös pölyämätöntä. Erityisen hyvin murskesäilöntä sopii seosruokintaa käyttäville karjatiloille. Lypsylehmille suoritetun tutkimuksen mukaan hapolla säilötyn murskeviljan ja kuivatun viljan välillä ei ole tuotantovaikutuseroja. Ennen ruokinnan aloitusta kannattaa rehuerästä teettää rehuanalyysi.

Samankaltaista sisältöä