Olet täällä

Vasikan juotto

Ternimaito
Juota vasikalle vähintään 1-1,5 litraa ternimaitoa, suositus 5 % elopainosta, neljän ensimmäisen elintunnin aikana. Tämä varmistaa vasikan vasta-aineiden saannin. Vasikan vastustuskyky on syntymähetkellä huono, koska emän vasta-aineita ei siirry istukan läpi tiineysaikana. Vasta-aineita alkaa muodostua maitoon 6-8 viikkoa ennen poikimista. Vasikan saamaan vasta-ainetasoon vaikuttavat mm.:

 • Ternimaidon vasta-ainepitoisuus. Se vaihtelee paljon. Voidaan mitata kolostrometrilla.
 • Ternimaidon määrä. Huomaa kuitenkin kerta-annoksen määrä.
 • Ensimmäinen juoton ajankohta (alle 4 tuntia).

Maitojuotto

 • Ensimmäisen vuorokauden aikana vasikan tulisi saada juomaa 10 % elopainosta eli 4-5 litraa.
 • Juota vähintään 3 kertaa vuorokaudessa, 1,5-2 litraa kerralla
 • Juota ternimaitoa ensimmäiset 4-5 päivää.
 • Siirry juomarehujuottoon asteittain (1)-3 viikon iässä.
 • Pidä pakastimessa vanhemman lehmän hyvälaatuista ensimmäisen lypsyn ternimaitoa. Jos lehmä vuotaa ennen poikimista, annetaan vasikalle kunnon ensijuomat pakastimesta. Sulata ternimaito käyttämällä mikron sulatustehoa tai vain lievää 40-45 oC lämpöä vesihauteessa.

Imeminen ja tutit

 • Emän imeminen edistää juoman imeytymistä. Joskus emää imevä vasikka ei osaa omin päin juoda, joten varmista emäänsä imevän vasikan maidon saanti.
 • Juota mieluiten tuttiämpäristä tai tuttiautomaatista, sillä imeminen itsessään tehostaa ruuansulatuskanavan toimintaa. Tuttien imeskely vähentää myös keskinäistä imeskelyä.
 • Älä juota S. Aureusta sisältävää maitoa lehmäksi kasvatettavalle vasikalle.

 Juomarehu-juotto
 Siirry juomarehujuottoon 2-3 viikon iässä vähintään 3-4 päivän siirtymävaiheella. Suositeltavat juottorehun määrät ovat:

 • 3-5 viikon iässä 6-> 8 litraa päivässä 3-4 annoksena
 • 6-8 viikon iässä 6-> 4 litraa päivässä 2-3 annoksena.

 Juotto-ohjeet:

 • Pidä juomarehun sekoitussuhde aina samana. Noudata sekoitussuositusta, sillä esim. liian laiha juoma ei juoksetu kunnolla juoksutusmahassa.
 • Noudata juotto-ohjeita. Liian vähäinen juoman saanti vähentää vasikan energian saantia.
 • Ternimaitoa ensimmäiset 4-5 päivää 4-5 litraa 3-4 annoksena.
 • Siirry juomarehujuottoon tuotteesta riippuen 1-2 viikon iässä: rajoitetussa juotossa 6-> 8 litraa päivässä 3-4 annoksena.
 • Siirto juomarehuun vähintään 3-4 päivän siirtymäajalla
 • Juottorehun määrä rajoitetussa juotossa:
 • 3-5 viikon iässä 6 - 8 litraa päivässä 3-4 annoksena
 • 6-8 viikon iässä 6 -> 4 litraa päivässä 2-3 annoksena
 • Puhdista juottoastiat ja -välineet huolellisesti
 • Tarkista tuttien kunto ja oikea korkeus: pienille vasikoille 70 - 75 cm lattiasta/kuivikepatjasta. Isommille noin 10 cm enemmän.
 • Anna vettä, ei kuitenkaan heti juoton jälkeen
 • Anna pikkuvasikoille suunniteltua väkirehua (Primo Starter) 4 päivän iästä vapaasti
 • Hyvää heinää tarjolla, aluksi kourallinen päivittäin.
 • Säilörehua aluksi vähän, enemmän vasta vieroituksen jälkeen.
 • Lopeta juotto, kun vasikka syö vähintään 1 kilon väkirehua päivässä kahtena peräkkäisenä päivänä.

 

Juoma-automaatit

Juoma-automaatit ovat varteenotettava vaihtoehto, kun karjakoko kasvaa, karjassa poikimiset ajoittuvat tiettyyn ajankohtaan, tai esim. navetan laajennuksen yhteydessä, jolloin investoidaan koneisiin. Siirtyminen vasikan kasvatuksessa yksilökarsinoista ryhmäkarsinoihin on lisännyt kiinnostusta automaattijuottoon.

Edut:

 • Työn säästö
 • Juomien sekoittaminen, lämmittäminen, ämpärien pesu jäävät pois
 • Juottotyö jää pois
 • Pienet ja usein annetut annokset tuttien kautta mukailevat vasikan luontaista juomis/imemiskäyttäytymistä

  -> ravintoaineiden imeytyminen on tehokasta ja ruuansulatushäiriöiden määrä vähäisempi

  -> parempi kasvu

 • Juoma on koostumukseltaan ja lämpötilaltaan tasalaatuista juottokerrasta toiseen
 • Vasikoiden toistensa imeminen vähenee
 • Tarkka juomamäärien seurantamahdollisuus

Haitat:

 • Puhdistustyö tehtävä huolella
 • Vaatii tarkkuutta ja tarkkailua, saako vasikka riittävästi tai liian paljon juomaa
 • Juoman ryöstömahdollisuus; vahvempi vasikka voi syrjäyttää heikomman automaatilta
 • Vasikoiden opettaminen tutteihin
 • Tuttien kunto tarkistettava lähes päivittäin
 • Sähkö- ym. häiriöt estävät juoman saannin

 

Hapan juotto

Idean perusta
Hapan juotossa juoma hapatetaan, esim. muurahaishapolla, hapatteella esim. piimällä, jolloin juoma on mahdollista annostella vasikalle kylmänä ja suoraan varastoastiasta. Hapatus pienentää bakteereiden kokonaismäärää ja vaikuttaa tiettyihin bakteereihin tappavasti, joten valmista juomaa voidaan säilyttää kolmekin päivää. Juoman lämpötilan ja happamuuden avulla säädetään vasikan juomaa määrää. Kylmää ja hapanta juomaa vasikka juo huonoiten. Juoman lämpötilaksi suositellaan yli 17 oC, happamuuden vaihtelurajaksi n. 4,0 - 4,5. Varastoastiassa olisi oltava pohjalämmitys ja hämmennin.

Hapattaminen onnistuu huoneenlämmössä lisäämällä 0,5 litraa piimää tai viiliä 10 litraan maitoa. Ternimaitoa ei pidä hapattaa, sillä hapatus tuhoaa ternimaidon vasta-aineita.

Hapattaminen aloittaa juoman juoksettumisen jo valmistusastiassa, mikä mahdollistaa juoman sulamisen vasikan ruuansulatuskanavassa. Kylmä ja hapattamaton juoma ei ehdi juoksettua ja sulaa vasikassa riittävän hyvin, mikä lisää ripuliriskiä.

Edut:

 • Samassa karsinassa voidaan pitää eri ikäisiä vasikoita
 • Juomaa voidaan tehdä useamman päivän annos kerralla
 • Juotto ilman tarkkoja juottoaikoja

  -> Yksinkertaisuus

  -> Työn säästö

 • Juomaa koko ajan tarjolla tuteissa -> Vastaa hyvin vasikan luontaista imemiskäyttäytymistä
 • Vasikat eivät ime toisiaan
 • Terveemmät vasikat. Saksalaisten kokeiden mukaan vähemmän pötsi- ja juoksutusmahasairauksia.
 • Nestemäisten rehujen (hera, piimä ym.) käyttömahdollisuus

Haitat:

 • Juoton yhteydessä tapahtuva vasikan kunnon kontrollointi jää pois. Tämä korvattava muulla tarkkailulla
 • Vasikat totutettava tuttien käyttöön. Niiden käyttö on välttämätöntä, koska vasikat muutoin vierastavat muurahaishapon pistävää hajua.
 • Vaarana juomarit, jos vasikoilla vapaa pääsy tuteille. Automaateissa yksilökohtainen annostelu ja seuranta.
 • Korkea juomarehukustannus, koska juomarehua kuluu paljon
 

Samankaltaista sisältöä