Olet täällä

osmankäämi

Kysymys: 

onko osmankäämi rauhoitettu?

Ke, 16. tammikuu 2002.
Vastaus: 

Kumpikaan Suomessa esiintyvistä osmankäämilajeista, leveäosmankäämi
(Typha latifolia) tai kapeaosmankäämi (Typha angustifolia), ei ole
rauhoitettu. Lajeista yleisempää leveäosmankäämiä tavataan monenlaisissa
kosteissa ympäristöissä ojista järvien ja jokien rantoihin ja mataliin
lammikoihin. Kapeaosmankäämi viihtyy hieman syvemmässä vedessä ja sitä
tavataan etenkin rehevissä järvissä ja vähäsuolaisissa
murtovesilahdissa.

Vastaaja:

Viljavuuspalvelun neuvonta (neuvonta@viljavuuspalvelu.fi)

16.01.2002