Olet täällä

Johtoluku

Kysymys: 

Vaikuttaako pellon kosteusongelmat johtoluvun suuruuteen?

To, 14. helmikuu 2002.
Vastaus: 

Kyllä vaikuttaa ! Varsinkin sulfaattimaa-alueilla pohjaveden nousu
tuo mukanaan yhdisteitä, lähinnä rikkiä, lähemmäs kasvukerrosta.
Pohjaveden taas laskiessa suoloja jää maahiukkasten pinnalle, jolloin
johtoluku nousee ja maan pH-arvo lisäksi laskee rikin takia.


Alueilla, jos ongelmana on korkea johtoluku, olisi yritettävä pitää
pohjavesi mahdollisimman alhaalla ja mahdollisuuksien mukaan käytettävä
kastelua. Tällä varmistettaisiin, että ainakaan pohjamaa ei nosta
johtolukua. Tavanomaisessa viljelyssä käytettävät tuotantopanokset,
lannoitteet, eivät nosta johtolukua haitallisen korkealle.

Vastaaja:

Viljavuuspalvelun neuvonta (neuvonta@viljavuuspalvelu.fi)

14.02.2002