Olet täällä

Nuoren metsän hoitojätteet

Kysymys: 

Olen uusi omatoimimetsänomistaja. Raivasin 10 ha nuorta metsää johon sain Kemera-tuen. Otin metsäsätä osan "isojen" puiden rungoista polttopuiksi. Puita jäi silti paljon metsään. Kysymys: Mikä ravintoarvo tällä puujätteellä on metsälleni ? Jätänkö ne metsään vain sanonko tutuille että saavat hakea itselleen polttopuiksi vain hyötyykö metsä paremmin jos ne lahoaa sinne ?

Ti, 18. joulukuu 2007.
Vastaus: 

Jos ensiharvennusmetsistä korjataan kaikki hakkuutähteet, tästä
aiheutuva ravinteiden menetys ajoittuu ajanjaksoon, jolloin puut
tarvitsevat eniten ravinteita (Metsäntutkimuslaitoksen julkaisema
tutkimus: ME 312 raportti: Hakkuutähteiden ja kantojen keruun vaikutus
metsämaan ravinnetaseeseen). Raportissa on mainittu että metsän kasvu
laskee männiköissä keskimäärin 7 prosenttia ja kuusikoissa 12 prosenttia
perinteiseen ainespuun keruuseen verrattuna.Harvennusmetsissä voidaan kuitenkin runkopuu kerätä energiatuotantoon
(esim. polttopuiksi), esimerkiksi ottamalla latva talteen pienempään
läpimittaan asti. Kokopuun korjuussa latvuksen ylimmän osan katkaisu ja
jättäminen metsään vähentää ravinnehävikkiä merkittävästi.

Vastaaja:

Kyösti Tiainen (kyosti.tiainen@viljavuuspalvelu.fi)

19.12.2007