Olet täällä

Liukoisen typen mittaus

Kysymys: 

Montako näytettä pitää ottaa. Peruslohkot 16,15ha, Tämä jaettu 6,13ha ja 10.02ha kasvulohkoksi. Pienemmälle syksyllä levitetty lietettä. Muut peruslohkot alle kolme hehtaaria.Yhteispeltoala 26ha

Ma, 20. huhtikuu 2009.
Vastaus: 

Hei !


N-näytteiden on katettava vähintään 30% tukikelpoisesta pinta-alasta.


Kysyjän tapauksessa tutkittava pinta-ala on 7,8 ha. Ensisijaisesti


näytteet on otettava niiltä lohkoilta, jonne on levitetty edellisenä


syksynä lantaa ( lohko 6,13 ha , kaksi näytettä ) . Mikäli pinta-ala ei


täyty, näytteen voi ottaa haluamistaan kohdista. Tässä tapauksessa yksi


isommalta kasvulohkolta on otettava lisäksi.


Näytteet on otettava mittausta edellyttäviltä kasvulohkoilta, kuitenkin


niin, että näytteitä otetaan vähintään yksi näyte viitta hehtaaria kohden.


Näyte on koostuttava 15-25 osanäytteestä.

Vastaaja:

Päivi Näkki (paivi.nakki@viljavuuspalvelu.fi)

21.04.2009