Olet täällä

Kuusitaimikon hoitoako

Kysymys: 

1.) Metsän lannoitustarve on varmaan hyvä selvittää neulas, vuosikasvu, maaperä ym. näytteillä, mutta taimikko ei varmaankaan tarvinne kuin hiveniä. Esim. boorin puutetta saattaa ilmetä varsinkin ikivanhoja laidunnus/peltoalueita metsitettäessä, vai mistä voimakkaasti kasvavien liki kymmenmetristen kuusten latvojen mutkittelu johtuisi. 2.) Rounduppiako koivuvitikoille... Eiköhän ole niin että paras "myrkky" kuusitaimikon hoidossa on teräs ja hikivesi. Vai olenko ymmärtänyt metsän ja taimikonhoidon jotenkin väärin.

Ke, 03. kesäkuu 2009.
Vastaus: 

1.) Neulasnäytteet tulee kerätä marraskuun lopun ja seuraavan vuoden
maaliskuun lopun välisenä aikana. Lepovaiheessa otettu neulasnäyte
kuvaa parhaiten puun todellista ravinnetilaa. Näytteeseen tarvitaan noin
200 g neulasia.


Metsämaatutkimus täydentää neulasanalyysillä sattua kuvaa metsän
ravinnetilasta. Joskus metsämaa-analyysi on myös ainoa vaihtoehto metsän
ravinnetilan selvittämiseksi, kuten esimerkiksi silloin kun:


Alueella ei ole puustoa; päätehakkuualueilla tai metsitettävillä pelloilla


Puusto on niin sairasta, että neulasanalyysin tulos on epävarma.


Näyte halutaan ottaa havupuustosta kesäaikana.Viljavien kivennäismaiden kuusikoissa esiintyy boorin puutoksen
aiheuttamia kasvuhäiriöitä erityisesti Itä- ja Keski-Suomessa. Boorin
puutos aiheuttaa puun pituuskasvun tyrehtymisen, monilatvaisuuden
seurauksena runkovikoja ja pahimmillaan puun pensastumisen.2.) Vesakontorjunnassa on käytettävissä kaksi vaihtoehtoa:Mekaaninen vesakontorjunta


Raivaussahalla taikka vesurilla tehtävää taimikonhoitoa, jossa yleensä
havupuuvaltaisesta taimikosta poistetaan kehittymistä haittaavaa
vesasyntyistä lehtipuuta.


Metsän raivaaminen on mitä parhainta hyötyliikuntaa!Kemiallinen vesakontorjunta


Kasvatettavaa taimikkoa haittaavan lehtipuuvesakon hävittämistä,
esimerkiksi lehvästöruiskutus tai ennakkotorjuntaa, esimerkiksi
kantokäsittely, joissa käytetään kasvinsuojeluaineita.

Vastaaja:

Kyösti Tiainen (kyosti.tiainen@viljavuuspalvelu.fi)

05.06.2009