Olet täällä

Kalkituksen vaikutus ja Biotiitti.

Kysymys: 

Miten nopeasti kalkinvaikutuksen pitäisi näkyä viljavuustutkimuksessa? Olen kalkinnut erm liejusavia 8 tonnin kerta-annoksella ja ottanut vuoden päästä viljavuusnäytteen maasta, mutta tulokset ovat olleet yleensä liki samoja kuin ennen kalkitusta. Ph:t kutosen pinnassa. Parin kolmen vuoden päästä näyttäisi ph nousevan. Sama ilmiö oli Biotiitillä. Levitin sitä viime talvena 6 tonnia hehtaarille useammalle jurttilohkolle tavoitteena nostaa välttävässä viljavuusluokassa olevien kaliumin ja magnesiumin arvoja. Tänä syksynä otetuissa näytteissä ei mitään kohoamisen merkkejä, menikö Biotiitti sulamisvesien mukana vai tuleeko vaikutus tässäkin viiveellä?

Su, 02. tammikuu 2011.
Vastaus: 

Biotiitista ja sen käyttäytymisestä en uskalla kommentoida mitään, koska kyseessä on Yaran valmiste. Annan mieluusti heille mahdollisuuden kertoa omalta osaltaan biotiitista.

Liejusavet käyttäytyvät "kalkitusmielessä" eloperäisten maalajien tavoin, vaikka ovatkin savimaita. Tämä ilmenee varsin suurena kalkintarpeena suhteessa saavutettuun pH:n nousuun. Lisäksi pH:n nousuun vaikuttaa kalkitusaineena käytetyn tuotteen hienous sekä maan muokkausmenetelmä ja kosteusolot. Toimiakseen nopeasti, kalkki tulee muokata maahan ja lisäksi neutralointireaktiot tarvitsevat toimiakseen vettä; kuivassa maassa kalkki ei siis toimi.

Voit tarkastella kalkkimääriä ja pH:n nousua eri maalajeilla Farmitin Kalkkilaattorilla. Laskurista löytyy Nordkalkin ja Yaran Suomessa myytävät tuotteet. Minuun voi toki olla suoraan yhteydessä, jos haluat keskustella lisää asian tiimoilta.

 

Nordkalk Oy Ab

Timo Kanerva
Tuotepäällikkö

timo.kanerva@nordkalk.com