Olet täällä

Korkea sinkkipitoisuus

Kysymys: 

Sinkkipitoisuus maanäytteessä oli korkea 101, onko tuosta haittaa viljelyssä?

Rm He, ph 6,9

Ti, 15. marraskuu 2016.
Vastaus: 

Hei

Lukema on luokassa ‘arveluttavan korkea’.  Suosittelisin uusintanäytteen ottoa, jollei tiedossa ole mitään erityistä syytä sinkin korkealle pitoisuudelle. Tieteellisten julkaisujen pohjalta näyttäisi siltä, että sinkin pitoisuus maassa saattaa aiheuttaa jo tuolla tasolla kasvuhäiriöitä juuristossa sekä hidastaa kasvua, mutta eri kasvit reagoivat eri tavalla. Häiriön voimakkuudesta ei voi kokeilematta sanoa mitään varmaa, todennäköisesti vaikutukset ovat vielä vähäisiä. Esimerkiksi sinimailanen ja maissi näyttäisivät kirjallisuuden mukaan kestävän paremmin korkeita sinkkipitoisuuksia kuin vehnä.  Ilmeisesti sinkki kilpailee solutasolla raudan kanssa, jolloin kasvi näyttää kärsivän raudan puutteesta, vaikka rautaa olisikin saatavilla normaaleja pitoisuuksia. Tilannetta saattaa hieman helpottaa pellon lähes neutraali pH, sinkin korkean pitoisuuden vaikutus korostuu happamassa maassa. Vanhoilla kaivosalueilla tehtyjen kokeiden mukaan ohran- ja vehnänjyviin kertyneet sinkkipitoisuudet olivat matalampia kuin muussa kasvustossa, eniten sinkkiä oli löytynyt juuristosta. Maan pieneliöstöä sinkin on todettu vahingoittava n. 200 ppm pitoisuudesta alkaen.

Vastauksen antoi: Manna Kaartinen / Eurofins Viljavuuspalvelu Oy

To, 24. marraskuu 2016.

Kommentit