Olet täällä

Konerikkovakuutus

Kysymys: 

Olen tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen ja olen myös valittanut puhelimitse asiasta yhtiön korvauspäällikölle, mutta korvausta ei silti tule. Kysessä siis traktorin nelivetövaurio sekä traktorin startin hammaskehävaurio. Vakuutusyhtiö korvasi kyseisen nelvietovaurin, mutta jätti hammaskehävaurion korvaamatta vedoten siihen että se olisi kulumalla hajonnut. Valtran oma huoltomies kuitenkin kertoi minulle että tämä hammasratas ei todellakaan hajoa kulumisen johdosta ja pitäisi kestää traktorin koko iän. no, kun tästä sitten otin yhtetyttä tarkastajaan vaihtuu korvaamatta jättämisen syy siihen että starttimoottorin ratas on hakannut viallisesti väärään köhtaan kyseistä hammaskehää ja tästä syystä on kehästä KATKENNUT hampaita. eli vika johtuisi starttimoottorista. mkä sekään ei mielestäni pidä paikkaansa koska traktoriin on muutamavuosi sitten vaihdettu starttimoottori juuri tämän takia. kone piti silloin startatessa krahinaa ja starttimoottori vaihdettiin. Mielestäni vakuutusyhtiön tulisi korvata myös hammaskehän vahingot. kysymys kuuluukin:mitä voin tehdä?

Su, 19. helmikuu 2012.
Vastaus: 

Hei!

" Yksittäiseen vahinkoon on melkein mahdotonta ottaa kantaa näin etäältä - eikä kysyjä sitä pyytänytkään. Virheelliseksi koetun päätöksen muuttamiseen on erilaisia menetelmiä. Ensinnäkin vahingon kärsinyt voi pyytää asian uudelleenkäsittelyä, jos hänellä on esittää uusia tietoja näkemyksensä tueksi tai hän on sitä mieltä, ettei kaikkia näkökulmia ole riittävästi otettu huomioon päätöstä tehtäessä.

Vakuutuksenottaja, joka ei ole tyytyväinen korvauspäätökseen, voi myös viedä asian Vakuutuslautakuntaan. Vakuutuslautakunnassa tehdyn päätöksen oikeellisuutta tarkastellaan voimassa olleen vakuutuksen ehtojen ja näkökulmasta, mutta kilpailevien vakuutusyhtiöiden edustajien toimesta.

Lähivakuutusyhdistyksen asiakkaat voivat myös viedä asian Vakuutusyhdistysten vahinkolautakuntaan. Lautakunnan jäsenet koostuvat Lähivakuutuksen ja keskeisten sidosryhmien edustajista. Tarvittaessa kuullaan ulkopuolisia asiantuntijoita. Lautakunnan kokoonpano vuonna 2012 on seuraava: laamanni Tapani Koppinen, Keski-Suomen Käräjäoikeus; vt. Risto Airikkala, MTK; ELL Laura Kulkas, Valio Oyj; riskienhallintainsinööri Raimo Järvinen, Lähivakuutus Osk., vt Kari Lehto; Pellervo-Seura ja vt. Kaisa Höijer, Lähivakuutus.

Valitusohjeet kumpaankin lautakuntaan on kerrottu korvauspäätöksessä.
Lautakuntakäsittelyt ovat maksuttomia. Ne eivät ole vakuutuksenantajaa sitovia, mutta käytännössä lautakuntien suosituksia noudatetaan lähes sataprosenttisesti.

Lautakuntakäsittely ei ole este asian viemiselle myöhemmin käräjäoikeuteen."

Vastauksen antoi: Teppo Raininko / Lähivakuutus