Olet täällä

Eläintautitiedotusta tehostetaan Suomen rajanylityspaikoilla

Afrikkalainen sikarutto (ASF) on yksi vakavimmista sikataloutta uhkaavista taudeista Euroopassa.

Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen on käynnistänyt pyöreän pöydän prosessin, jonka tärkein tavoite on tehostaa erityisesti afrikkalaisen sikaruton torjuntaa. Keskeisessä osassa on lisästä epidemia-alueilta saapuvien matkustajien tietoisuutta eläintautien leviämistavoista ja ehkäistä taudin rantautuminen maahan. Tiedotusta parannetaan erityisesti kriittisillä rajanylityspaikoilla.

– Suomella on poikkeuksellisen hyvän eläintautitilanteensa vuoksi mahdollisuus viedä elintarvikkeita jopa tiukimmin kontrolloituihin maihin. Afrikkalaisen sikaruton leviäminen tänne muuttaisi tilannetta ratkaisevasti ja aiheuttaisi toimialan arvion mukaan vähintään 150 miljoonan euron tappion. Meillä on suuri huoli siitä, että matkustajat voivat tahtomatta ja tietämättä tuoda taudin mukanaan maahan, Tiilikainen kertoo.

Tauti saattaa levitä Suomeen myös itärajan yli tulleiden luonnonvaraisten villisikojen mukana. Maa- ja metsätalousministeriö valmisteleekin sikojen ja tarhattujen villisikojen ulkonapitokieltoa tai vaihtoehtoisesti kaksoisaitausta kosketusyhteyden välttämiseksi luonnonvaraisten villisikojen kanssa. Rajoitukset olisivat voimassa 100 kilometrin suojavyöhykkeellä itärajasta.

Suomen villisikakantaa pyritään myös vähentämään ja tämän vuoksi on tehty helpotuksia pyyntiä koskeviin säädöksiin.

Mukana pyöreän pöydän prosessissa ovat Maa- ja metsätalousministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö sekä keskeiset rajan ylittävän liikenteen toimijat.

Lähde: Maa- ja metsätalousministeriö

Kommentit