Olet täällä

Raisioagron OMA-ruokinta nostaa tilan tuottavuutta

Raisioagron OMA-ruokinta on kokonaisvaltainen ruokinnan suunnittelumalli, joka auttaa maitotiloja pääsemään tavoitteisiinsa. Tilojen erilaisiin viljely- ja ruokintakäytäntöihin perustuvassa OMA-ruokinnassa tilojen tarpeet huomioidaan nurmisiemenseoksesta väkirehutäydennykseen.

Maitotilojen perusrehujen määrä ja laatu sekä tuottajien tavoitteet ja resurssit vaihtelevat. Raisioagron OMA-ruokinnassa laaditaan yksilöllisiä ruokintaratkaisuja, joiden avulla tuottavuus saadaan kasvuun. OMA-ruokinnassa Raisioagron asiantuntijat selvittävät ensin maitotilan tarpeet ja tavoitteet. Sen jälkeen suunnitellaan tilan tarpeisiin sopivat ruokintaratkaisut ja seurataan niiden toimivuutta.

– Jotta voimme optimoida parhaan mahdollisen ruokintaratkaisun, kartoitamme tilan toiveet, eläinten terveyden, tuotoksen, maidon pitoisuudet, ruokintatekniikan, navettatyypin, nurmituotannon käytännöt sekä perusrehujen laadun ja määrän. Älykkään OMA-ruokinnasta tekee se, että ruokinnan toimivuutta seurataan jatkuvasti ja parannukset tehdään nopeasti, Raisioagron kehityspäällikkö Merja Holma kertoo.

OMA-ruokinnalla tavoitellaan parempaa eläinterveyttä, tuottavuutta ja ruokinnan kannattavuutta sekä pienempiä ympäristövaikutuksia.

– Tilan OMA-ruokintaratkaisu voi olla jollekin tilalle robottirehu, toiselle kioskirehu, appeen täydentäjä, oma kivennäinen tai oma nurmiseos. Oleellista on, että tunnemme perusruokinnan, jotta saamme täydennyksellä eläimelle kaikki puuttuvat elementit, Holma jatkaa.

Raisioagron asiantuntijat suunnittelevat kotoisten rehujen täydennyksen siten, että rehujen sulavuus maksimoidaan ja rehuhyötysuhde on parhaalla mahdollisella tasolla. Rehujen ja nurmisiemenseosten lisäksi räätälöidään täsmälliset suositukset tavoitteen mukaiselle ruokinnalle. Lypsyrobottitiloilla Tuotostutka-palvelulla seurataan, miten tavoitteeseen päästään ja mahdolliset korjaavat toimenpiteet saadaan tehtyä nopeasti.

OMA-nurmiseos prosentin tarkkuudella

Tila voi valita peltolohkoilleen parhaiten sopivat nurmisiemenseokset. Valikoimasta löytyy tunnettuja, testattuja lajikkeita kahden ja kolmen niiton seoksiin.

- OMA-nurmiseos voi olla esimerkiksi timoteistä, nadoista, apiloista, raiheinistä ja mailasista prosentin tarkkuudella viljelijän toiveen mukaan suunniteltu seos, kertoo Raisioagron tuoteryhmäpäällikkö Heikki Alastalo.

OMA-rehu täydentää kotoisia rehuja

Jos tilan tarpeet edellyttävät, Raisioagro voi valmistaa tilalle räätälöidyn OMA-rehun, jonka prosessointi varmistaa rehun hyvän hygienian. Tutkitut ja turvalliset raaka-aineet varmistavat tasaisen tuotelaadun.

– OMA-rehu tehostaa tilan omien rehujen hyväksikäyttöä. Rehu suunnitellaan yhdessä Raisioagron asiantuntijoiden ja tuotekehityksen kanssa, kun kotoiset rehut on analysoitu. Usein paras ratkaisu löytyy Raisioagron valmiista tuotteista, mutta OMA-rehu kannattaa tehdä silloin, kun tilan omien rehujen laatu poikkeaa normaalista, Holma toteaa.

OMA-rehu voi olla raetta tai muretta riippuen ruokintatekniikasta. Erillisruokinnassa toivotaan useimmiten raetta, seosrehuun puolestaan muretta.

Kommentit

Samankaltaista sisältöä