Olet täällä

IFE-arvo uudistaa käsityksen ruokinnan tehokkuudesta

Kirkkaasti lisää tehoa

IFE-arvo uudistaa käsityksen ruokinnantehokkuudesta. IFE-arvo on Suomen Rehun kehittämä uniikki mittari ruokinnan tuottavuuden ja toimivuuden arviointiin. IFE-arvo maksimoi maitotuotosta ja maidon pitoisuuksia turvaten samalla pötsin terveyden sekä hedelmällisyyden.

Pötsikäymisen tehokkuuden mittari

IFE-arvo kertoo pötsikäymisen tehokkuudesta. Se huomioi niin karkea- kuin väkirehujenkin vaikutuksen ja niiden yhdysvaikutuksen pötsin toimintaan. Pötsin kautta lehmä saa yli 70 % ravintoaineistaan. Kun tiedämme miten tehokkaasti lehmän pötsi toimii, voimme myös kertoa kuinka hyvin lehmä tuottaa sen syömistä rehuista maitoa. 

IFE-arvo optimoikin paitsi pötsin toimintaa myös maitotuotosta ja maidon pitoisuuksia. Kun IFE-arvo on optimialueella, maitotuotos on korkea ja maidon pitoisuudet ovat hyvät. Lehmien optimaalisen ravinnon saannin kautta säilyy myös lehmien hedelmällisyys hyvänä.

 

 

Säilörehusta ja viljasta enemmän irti

IFE-arvo tuo uutta erityisesti ruokinnan suunnitteluun. Tähän asti esimerkiksi eri viljojen tärkkelyksen laatua tai viljan jauhatus karkeuden vaikutusta pötsiin ja maidon tuotantoon ei ole voitu huomioida. Pötsin merkitys erityisesti karkearehun hyväksikäytössä on keskeinen. IFE-arvon avulla voidaan varmistaa, että säilörehusta saadaan sen paras mahdollinen tuotosvaikutus irti.

Viimeisintä ruokintatietoa lehmille ymmärrettävässä muodossa

IFE-arvo kuvastaa pötsin toimintaa yhdellä helposti tulkittavalla luvulla. Luvun taustalta löytyy koottuna rehujätti InVivo NSA:n vuosien tutkimustyötä lehmien ruokinnasta sekä siihen on yhdistetty suomalaisten rehujen ja ruokintojen tietoa.

IFE-arvon kehittämiseen Suomen Rehu on analysoinut mm. pötsifistelikokeissa suomalaisten rehuraaka-aineiden ja säilörehujen pötsihajoavuuksia.  Lisäksi tätä tietoa on yhdistetty suomalaisten ruokinta- ja maitotuotostietoihin IFE-arvon kehittämiseen.

Tehoton pötsi?

Matala IFE-arvoo kertoo pötsikäymisen tehokkuuden olevan alhainen: pötsissä on vähän nopeasti hajoavia raaka-aineita ja reilusti hitaasti hajoavia raaka-aineita. Tällöin pötsi toimii tehottomasti, eikä lehmä saa riittävästi ravintoaineita maidon tuotantoon. Tuotos tavoitteista jäädään ja pitkään jatkuessa lehmien hedelmällisyys heikkenee.

Hapan pötsi?

Korkea IFE-arvo kertoo pötsin käyvän ylikierroksilla. Nopeasti hajoavien raaka-aineiden määrä on suuri ja se johtaa maitohapon kertymiseen pötsissä. Lieväkin pötsin happamoituminen hidastaa etenkin kuidun sulatusta. Tyypillisesti myös maitotuotos ja erityisesti maidon rasvapitoisuus alenee. Nopean rehuvirtauksen seurauksena lehmä ei saa riittävästi ravinteita käyttöönsä, vaan laihtuu ja sen hedelmällisyys ja vastustuskyky heikkenee.

 

 

 

 

 

 

 

Hyödynnä IFE-arvon edut

IFE-arvoa tulkitaan aina kokonaisruokinnasta ja sitä voidaan käyttää erityisesti ruokinnan suunnittelussa hyödyksi. Suomen Rehun täydennysrehujen IFE-arvot löydät mm. nautarehu-esitteestä. IFE-arvoa voit käyttää apunasi myös täydennysrehu valinnassa. IFE-arvon kotoisille rehuille ja kokonaisruokinnalle saat helposti asiantuntijamyyjämme kautta.

Tekijä: 

Kommentit

Samankaltaista sisältöä