Olet täällä

Rehujen sisälmykset vaihtelloo

Siitä Sopiva-hommasta vielä tässäi plokissa jatkan, kun se on vähä erkoenen se koko homma. Meijät oli patistettu ottamaan säilörehunäytteet hyvissä ajoin ennen sen Sopiva-Heikin tulloo ja myö kerrannii totelttiin. Ja ensmäistä kertoo pyyvettiin niistä hivenainemiäritykset. Kyllä myö ylleensäkkii ollaan säilörehunäytteet otettu ja luajoja kivennäisanalyysejäkkiin ollaan joskus tietetty. Vähän oli sellainen utelias olo, löyttyykö sieltä mitä ihmeellistä. Otrasta ja kaurastai otettii näytteet, piäkivennäiset niistäkkiin miäritettiin, mutta ei senttään hivenaineksia.

Se Sopiva-Heikki selitti, minkätähen näin piti tehä. Näytteli kuvioittaan, kuinka paljon rehujen sisälmykset vaihtelloo. Kyllähän sen näki meijännii tilalla. Meijän neljä säilörehunäytettä ei tosiaankaan ollunna veljeksiä, paljon eroja oli kivennäisissä ja hivenissäkkii. Varmaan johtuu siitä, että meillä on erilaisia mualajeja. Tai mistäpä johtunnoon. Eivätkä viljatkaa olleet sellaisia kuin myö etukätteen aateltiin.

On se aika epeli se Heikki. Se vakkuutti, että hyö ihan aikkuisten oikkeesti halluuvat, että myö suahaan aikkaan tuloksia ja että myö voijjaan ostoo ihan justiisa ja vain se, mitä myö tarvittaan. Se väitti, että kaikki tätä Sopivata kokkeilleet tilat ovat tyytyväisiä. No, uskokkoon kuka tahtoo. Eikö nuo kaikki rehuvirmat kehu omien asiakkaittesa tyytyvväisyyttä? Heikki näytti juutuupista videonnii, jossa isäntä kokosi palapeliä. Kokkeilin itekkii jäläkeenpäin ehtiä sitä videoo. Sieltä se juutuupista löyty kun kirjotin hakkuun, että sopiva rehu. Kai se muutennii löyttyy. Oli kyllä mukavan tuntunen viljelijäpari. Eivät varmaan olleet mittää näyttelijänplanttuja vaan ihan oikkeita ihmisiä. Niin kuin myöhhii.

Tiällä Suomen Rehu plokeissa näkkyy olevan kirjailijoena kaekanlaisija asjantuntijoeta. Minäpa kutunnii ihteeni varsinaeseksi maijontuotannon asjantuntijaksi. Ihan ruohojjuuritason sellaseksi. Kävin muatallousoppilaetoksessa viljelijälinjan joskus ijjäissyys sitte ja sen jäläkeen kävin vielä muatallousopiston. Emannuuvennii löysin siltä samalta reissulta. Olin jonkun vuojen töessä sillon valalmistumisen jäläkeen. Tuli olttuu lomittajana ja vähän muatallouskaupassakkii töessä. Mutta sitten myö tehtii sukupoloven vaehos ja tulttiin tänne minun entiselle kottilalle maijontuottajiksi. Melekein kolome vuoskymmentä ollaan lehmiin tissijä jo koeteltu. Lissee meijän elämästä kerron sitte niissä minun plokiloessa.

Maijontuottaja ittäisestä Suomesta, ruohojjuuritason asjantuntija

 

Tekijä: 

Kommentit

Samankaltaista sisältöä