Olet täällä

Myö hurahettiin

Jotennii se Sopiva-palapeliajatus kolahti ja myö siinä sitten suoraan sannoen hurahettiin. Sopiva-Heikki vielä tenttasi meitä lissee: mittee myö ite haluttaan ja mitenkä paljon myö pystyttään ottamaan rehhuu kerralla. Meillä on yheksän tonnin siilo, joka kuulemma passaa hyvin. Meijän rehut tehhään Kotkassa, josta yheksän tonnia on pienin Sopivan toimituserä. Kuulemma Seinäjoella on sama juttu. Jos oltassiin jossain Säkylän liepeillä, voitassiin ottaa vain kuuskii tonnia.

Sitte viännettiin yhessä ensmäistä versioo reseptistä. Myö tiijettiin, mitkä rehut männöö ensmäisinä syöttöön ja niitten mukkaan sitten justeerattiin. Myö haluttiin sitä piotiinia ja kokkeeksi rehhuun vähän maissia. Nuo omat viljat on mitä on ja maississa on enerkiaa ja sen tärkki on kuulemma hyvin hittaasti hajjoovaa. Ja sitten myö haluttiin maittoo enemmän. Pittää vielä tyttärelle näyttee, että kyllä myö vanahat osattaan! 

Heikki ite viänsi reseptin ja hahmotteli vähän rehujakolistaakin. Sopivan täyvennyksen tonnihinta ei oo halapa, mutta kun sitä tarvihtee vähemmän, niin ei se sen kalliimmaksi tule. Se maijon miärä jäi vielä arvotukseksi. Kyllähän se Heikki luppaili, että tulloo sitäkkiin lissee. Myö oltiin uskovinnaan.

Heikki viänsi siinä keittiön pöyvän vieressä meille ensmäisen reseptin. Resepti meni sitte piäkonttorriin tarkistukseen. Kai ne halluu tarkistoo, ettei se Heikki ihan hupaja. Ne kahtoo, että rehu on lakkiin mukanen ja tullooko siitä hyvvee raetta. Meille se on tärkkeetä, kun rehu kulukoo putkia pitki kioskiin. Heikkikkii laski jo siinä omalla ohjelmallaan sellasen indeksin, josta pystyy piättelemmää rakkeen lujjuuven. Tuo oli meille iha uutta! Kuulemma suattavat tehä joskus tahallaan sellasen pehmeen rakkeen, se kun hajovvaa sutjakammin, kun pistettään seosvaunnuun.  

Viis arkipäivvee kuulemma ensmäisellä kerralla tämä koko ruljanssi kestää. Toisella kertoo suapi rehut ihan tavalliseen toimitusaikkaan. Ja jos tulloo erilaiset säilörehut käyttöön, niin pittää antoo aikkoo laskee resepti uuvelleen. Ja ne antaa vielä meijän itekkiin niitä reseptijä vilikasta ennen kuin ne lähtöö tehtaan putkiin.

Tiällä Suomen Rehu plokeissa näkkyy olevan kirjailijoena kaekanlaisija asjantuntijoeta. Minäpa kutunnii ihteeni varsinaeseksi maijontuotannon asjantuntijaksi. Ihan ruohojjuuritason sellaseksi. Kävin muatallousoppilaetoksessa viljelijälinjan joskus ijjäissyys sitte ja sen jäläkeen kävin vielä muatallousopiston. Emannuuvennii löysin siltä samalta reissulta. Olin jonkun vuojen töessä sillon valalmistumisen jäläkeen. Tuli olttuu lomittajana ja vähän muatallouskaupassakkii töessä. Mutta sitten myö tehtii sukupoloven vaehos ja tulttiin tänne minun entiselle kottilalle maijontuottajiksi. Melekein kolome vuoskymmentä ollaan lehmiin tissijä jo koeteltu. Lissee meijän elämästä kerron sitte niissä minun plokiloessa.

Maijontuottaja ittäisestä Suomesta, ruohojjuuritason asjantuntija

Tekijä: 

Kommentit

Samankaltaista sisältöä