Olet täällä

Ensvaekutelma

Myö sitten suatiin se Sopiva-rehu niin kun piti ja rae oli kyllä hyvvee. Ja kyllä ne kantturat rupesi sitä hyvin syömmään. Myös ollaan nyt muutama kuukkausi sitä syötetty ja toinennii erä samalla reseptillä tillailtu. Ei meille ihan niin käyny kuin sille juutuupin tilalla, ei se maitomiärä nyt sentää kaksinkertastunu, mutta nousi sentään het alakuun parissa-kolomessa viikossa melekeen kolmella saalla litralla kerta. Se tekköö noin neljä litroo lehmee kohti päevässä. Ja vaikka kuinka yritin venkoilla, niin ei tuota maitomäärän nousua poikimisetkaa selitä. Kyllä se ihan tojellista oli.

Ja pittoisuuvet ovat pysynneet noen suurinpiirttein ennallaan. Eivät ainakkaan oo alaspäin männeet, mielluumminnii pikkuse ylös. Minä huvikseni laskeskelin, että jiäpikö sitä mittää mulle pussinpohjalle vae männöökö ne lisäkillingit rehulaskun maksuun. Ite asiassa minä luulen, että tämä rehutoemittajan vaihtamine oli hyvä juttu eikä ite asjassa Sopiva-rehu oo kun ihan vähäsen kalliimpi kuin aiempi nimeltämäinihemattoman kilipailijan puoltiiviste. Kun sitten meijän kantturoitten ruokintoo rukattiin ja ostorehun miäree puotettin entisestä, niin ostorehukustannus on ite asjassa vähän pienempi kuin aikasemmin. Nuo lisälitrat on sitten sitä lisäpoonusta. Minulla on kyllä vähän semmonen olo, että myö taijettiin maksoo vähän liikkoo siitä aiemmasta rehusta. Olttii varmaan liiannii uskollissii. Uskollissuus on hyvä näessä ihmissuhtteissa, mutta ei aena kovin viisasta rehuja ostaessa!

Sorkista ja tiinehtymisistä en vielä mittään varmaa ossoo sannoo, kun tässä on vasta muutama kuukaus syötetty. Jos ne vielä minut piästää, niin kyllä minä siitähhii aiheesta vielä joskus plokin viännän.

Tiällä Suomen Rehu plokeissa näkkyy olevan kirjailijoena kaekanlaisija asjantuntijoeta. Minäpa kutunnii ihteeni varsinaeseksi maijontuotannon asjantuntijaksi. Ihan ruohojjuuritason sellaseksi. Kävin muatallousoppilaetoksessa viljelijälinjan joskus ijjäissyys sitte ja sen jäläkeen kävin vielä muatallousopiston. Emannuuvennii löysin siltä samalta reissulta. Olin jonkun vuojen töessä sillon valalmistumisen jäläkeen. Tuli olttuu lomittajana ja vähän muatallouskaupassakkii töessä. Mutta sitten myö tehtii sukupoloven vaehos ja tulttiin tänne minun entiselle kottilalle maijontuottajiksi. Melekein kolome vuoskymmentä ollaan lehmiin tissijä jo koeteltu. Lissee meijän elämästä kerron sitte niissä minun plokiloessa.

Maijontuottaja ittäisestä Suomesta, ruohojjuuritason asjantuntija

Tekijä: 

Kommentit

Samankaltaista sisältöä