Olet täällä

Keskituotos vuosi vuodelta lähempänä kymppitonnia

Vuoden 2016 maidontuotannon tuotosseurannan tulokset julkaistiin ProAgrian Maito tulosseminaarissa 29.3.2017. Tuotosseurantakarjojen tulokset ovat monilta osin positiivisessa virtauksessa.

Karjoja oli vuonna 2016 mukana tuotosseurannassa 5 410 kappaletta, mikä on 70 % kaikista karjoista. Näissä karjoissa on 80 % Suomen lehmistä.

Tuotosseurantakarjojen keskikoko on noussut vuodentakaisesta. Keskilehmäluku oli nyt 41,5 lehmää (+2,1 lehmää v. 2015 verrattuna).

Maitomäärissä mukavaa nousua

Keskituotokset lähenevät vuosi vuodelta 10 000 kilogrammaa. Keskituotos on nyt 9 542 kg maitoa lehmää kohden mikä on parannusta edellisvuoteen reilut 100 kiloa. Rasvat, valkuaiset ja solut ovat pysyneet samalla tasolla.

Karjojen lehmistä lähes 35 % on ensikoita. Tämä näkyy myös osaltaan keskituotoksissa, sillä tuotosseurantalukujen mukaan ensikoiden keskituotos oli 8 284 kg ja esim. viidennen lypsykauden lehmien keskituotos 10 617 kg maitoa. Ensikoiden suuri määrä selittyy osin vuoden 2014 runsailla navettainvestoinneilla. Laajennuksien yhteydessä ensikoiden osuus karjoissa nousi.

Lypsykertojen ja -tapojen välillä oli tulosten valossa melko suuriakin eroja. Robottitiloilla päästiin keskimäärin 10 139 kg:n ja kaksi kertaa päivässä lypsävillä tiloilla taas keskimäärin 9 280 kg vuosituotoksiin. 25 tilaa lypsi kolme kertaa päivässä ja näin saavutettiin keskimäärin 9 861 kg tuotos. Utareterveyden suhteen ei sitä vastoin ollut havaittavaa eroa.

Hedelmällisyyslukujen kehitys vahvasti oikeaan suuntaan

Hedelmällisyyden tunnusluvut ovat kehittyneet parempaan suuntaan jo vuodesta 2013 lähtien. Poikimaväli oli vuonna 2016 410 päivää ja siemennyksiä yhtä poikimista kohti tarvittiin 1,9. Koko lypsykarjasektori onkin tehnytkin kovasti töitä onnistuen parantamaan hedelmällisyyslukuja. Myös keskipoikimakerta on noussut. Elossa olevien keskipoikimakerta oli 2,41 ja poistettujen 2,98.

Väkirehutaso tasaantunut 45 prosenttiin

Väkirehutasot ovat nousseet tuotostasojen ja karjakokojen kasvaessa.Säilörehuprosentti on ruokinnassa 50% ja taas väkirehuprosentti on saavuttanut tasaisen 45 prosentin arvon.

ProAgrian laskelmien mukaan ostorehukustannut tuotettua maitolitraa kohti oli vuonna 2016 8,89 snt, mikä oli hieman korkeampi kuin vuonna 2015.

Rehun laatuun ja sen hyväksikäyttöön onkin syytä kiinnittää erityistä huomiota. Varsinkin silloin, kun peltomaata on rajoitetusti saatavilla, nousee rehun hyväksikäyttö suureen merkitykseen. Vuoden 2016 tulosten perusteella yhdellä kilolla kuiva-ainetta tuotettiin 1,40 EKM.

Säilörehun laatu on parantunut jo toista vuotta peräkkäin. Samoin säilörehunäytteitä on otettu tiuhempaan tahtiin kuin ennen.

Kommentit

Samankaltaista sisältöä