Olet täällä

Kannattavampi maitotila Kestävää Tuottavuutta -konseptilla

Maitotilan kannattavuus paranee ja ympäristövaikutukset pienentyvät Raisioagron uudella Kestävää Tuottavuutta -konseptilla. Lehmien tarpeisiin mukautettu tarkka ruokinta parantaa hyvinvointia ja lisää kestävyyttä, jolloin maitotuotos kasvaa ja rehuhyötysuhde paranee. Myös metaanin muodostus vähenee ja typen hyväksikäyttö tehostuu. Raisioagron uudet Green-rehut ovat osa konseptia.

Kestävää Tuottavuutta -konsepti perustuu entistä tarkempaan lehmien ruokintaan ja rehuvalintoihin tuotannon eri vaiheissa. Konsepti kattaa lehmän koko elämänkaaren. Se alkaa jo vasikan ja hiehon kasvatuksesta jatkuen sekä umpikauden, vastapoikineen että koko lypsykauden ruokinnan ja hoidon optimoinnilla. Tavoitteena on kasvattaa lehmän koko elinaikanaan tuottamaa maitomäärää.

– Lehmän poikimisen ajan piilevät sairaudet syövät suuren osan tuotannon kannattavuudesta, joten niiden ennaltaehkäisy luo perustan koko lypsykaudelle. Tuotos kohoaa, rehun hyväksikäyttö tehostuu ja maidontuotannon ympäristövaikutukset pienentyvät. Tehokkaalla ja tarkalla ruokinnalla sekä metaani, typpi että fosforipäästöt pienentyvät tuotettua maitolitraa kohden, Raisioagron kehityspäällikkö Merja Holma kertoo.

Vähemmän metaanipäästöjä

Metaanin muodostus maitolitraa kohden vähenee tuotoksen noustessa ja rehuhyötysuhteen parantuessa. Hiehojen poikimaiän alentaminen ja lehmien eliniän pidentäminen vähentää merkittävästi maitotilan metaanipäästöjä. Hiehojen kasvatus voi tuottaa jopa yli kolmanneksen koko karjan metaanipäästöistä, kun ne poikivat vanhana ja lehmien poikimakertoja on vähän. Poikimaiän lasku 24 kuukauteen ja tuotoskausien lisääntyminen vähentävät nuorkarjan osuuden viidennekseen maitotilan typpi- ja metaani-päästöistä. Rehun rasvalisäys, väkirehun osuuden nosto ja säilörehun sulavuuden parantaminen pienentävät myös metaanipäästöjä.

– Raisioagro on kehittänyt digitaalisen tuotannonseurantaohjelma Tuotostutkan. Ohjelmalla voidaan seurata maitotuotosta, maidon pitoisuuksia, lehmien syöntiä ja tuotannon kannattavuutta. Eurokorjattu maito suhteuttaa yhden tunnusluvun taakse maidon pitoisuuksien taloudellisen arvon, Holma kertoo.

Kaurainnovaatiolla enemmän maitoa

Kotimaista kuorittua kauraa sisältävät Green-rehut nostavat lehmien maitotuotosta. Raisioagro teki Helsingin Yliopiston kanssa tutkimuksen, jossa havaittiin, että kuorittua kauraa sisältävä rehu tehosti valkuaisen hyödyntämistä lehmien ruokinnassa. Koerehun 4 prosenttiyksikköä pienemmällä valkuaispitoisuudella päästiin samaan maitomäärään kuin valkuaispitoisella kontrollirehulla.                

– Yliopiston kokeen pohjalta lähdimme kehittämään uutta rehun koostumusta sekä prosessointia. Sadan lehmän robottitilalla kontrolloiduissa olosuhteissa tehdyssä uudessa tutkimuksessa rehuhyötysuhde tehostui entisestään kohonneen maitotuotoksen ansiosta. Väkirehun syönnit lypsyrobotilla olivat samat, mutta koeryhmän tuotos kasvoi selkeästi enemmän. Kokeiden pohjalta kehitimme uuden Green-rehuvalikoiman, Raisioagron liiketoimintajohtaja Mikko Korhonen kertoo.

Tutkittuun tietoon perustuvat Green-rehut pienentävät typpi- ja metaanipäästöjä

Kestävä Tuottavuus -ruokintakonseptiin kehitetyissä Green-rehuissa optimoidaan valkuaisen laatu, määrä ja aminohappokoostumus. Rehujen hyväksikäyttö tehostuu, kun valkuaiskoostumusta parannetaan. Kuorittuun kauraan ja väkirehun prosessointiin perustuvat Green-rehut tehostavat lehmien ruokinnassa energian ja valkuaisen hyötysuhdetta, jolloin typpi- ja metaanipäästöt pienentyvät. Kuoritun kauran öljymäinen rasva pehmentää maitorasvaa ja vähentää lehmän pötsissä metaanin muodostusta. Metaania syntyy neljästä seitsemään prosenttia vähemmän maitokiloa kohden.

Green-rehuvalikoiman uutuudet ovat lehmien täysrehut Maituri Green ja Benemilk Green. Uusien rehujen koostumukselle ja valmistusmenetelmälle on haettu patenttia.

 

Lue lisää.

Kommentit

Samankaltaista sisältöä