Olet täällä

Kaikki kohdalleen, fokus alku- ja loppulypsykauteen

Kaikki kohdalleen, fokus alku- ja loppulypsykauteen

Ruokinnan onnistumisella sekä epäonnistumisella on kauaskantoisia vaikutuksia. Ne ylettävät jopa seuraavaan tuotoskauteen asti. Kilpailtaessa kustannusten nousua vastaan, on lehmien tuotospotentiaali saatava mahdollisimman tehokkaasti hyötykäyttöön.

Menneen kesän haastava satotilanne, raaka-ainehintojen nousu sekä uusi pitoisuushinnoittelu osassa meijereistä luovat paineita parantaa oman tilan suoriutumista. Tuottoa pitäisi saada nostettua eläinterveydestä tinkimättä. 

Oman tilan suoritusta voi parantaa pitkäkestoisesti ja monella osa-alueella valitsemalla oikea ruokintastrategia, joka huomioi tuotosvaiheet. Vastapoikineen lehmän tarpeet ja sen tuotokselle asetettavat tavoitteet poikkeavat huomattavasti lypsykauden puolivälin ohittaneen lehmän tavoitteista. Lypsykauden vaihe huomioidaan parhaiten jakamalla lypsykausi kahteen osaan: alle 100 päivään poikimisesta ja yli 100 päivään poikimisesta.

< 100 päivää – Paljon maitoa

Alle 100 päivää maidossa olleiden lehmien tavoitteet ovat litrojen tuottamisessa, tiinehtymisessä ja terveyden tukemisessa sekä tuotosvaiheen yleisimpien haasteiden, kuten hapanpötsin sekä piilevän ketoosin, ennaltaehkäisyssä. Vaikka maidon rasvapitoisuuden painoarvo maidon hinnoittelussa osittain nousee, tulee huomioida, että ensimmäiset kuukaudet eivät sovi rasvapitoisen maidon tuottamiseen. Maidon korkea rasvapitoisuus heti poikimisen jälkeen on oire, ei onnistuminen!

> 100 päivää – Korkeat pitoisuudet

Pitoisuuksia lähdetään toden teolla tuottamaan vasta sadan tuotospäivän jälkeen, jolloin tuotoshuippu on saavutettu ja tavoitteet siirtyvät pitkään tasaisen korkeana pysyvään maitokäyrään sekä korkeisiin maidon pitoisuuksiin. Jotta tavoitteet saavutetaan, liiallinen lihominen ja piilevä hapanpötsi tulee päihittää. Happaman pötsin välttäminen on ensisijaista, sillä se alentaa mm. maidon rasvapitoisuutta.

Ole askeleen edellä

Tuotannon tavoitteiden määrittämisessä sinua auttaa Hankkijan maitolaskuri, jossa voit määrittää tilasi nykyisen tuotostason sekä suunnan, jota kohti haluat lähteä tilasi tuotosta kehittämään. Laskurissa pääset konkreettisesti vertailemaan, minkälaisia vaikutuksia eri litratuotoksilla, pitoisuuksilla ja ostorehukustannuksilla on maitotilasi kokonaistulokseen.

Suunnittelemalla ja toteuttamalla lypsylehmien ruokinnan tilasi tuotantoon sopivalla Hankkijan ruokintaohjelmalla, olet askeleen edellä. Terveet eläimet, enemmän maitoa ja paremmat pitoisuudet ovat varmin keino pärjätä kiristyvillä markkinoilla.

» Laske pitoisuuksien vaikutus maidon hintaan ja maitotuloon Maitotuottolaskurilla

» Virta-energiarehut

» PötsiPro-rehut

Tekijä: 

Kommentit

Samankaltaista sisältöä