Olet täällä

ProAgria: Tuotosseurannan ohjesääntöä päivitetty

Tuotosseurantaa toteutetaan Suomessa International Committee for Animal Recording (ICAR) -järjestön julkaisemien ohjeiden pohjalta. Laadullisena tavoitteena on aina ICARin laatusertifikaattiin oikeuttava taso. Tämä ICAR-ohjeistus on Suomessa tiivistetty Lypsykarjan tuotosseurannan ohjesääntöön, joka on päivitetty ja uusin versio astuu voimaan 1.1.2019. Tutustu päivitettyyn Tuotosseurannan ohjesääntöön osoitteessa www.proagria.fi/ohjesaanto.

Keskeisimmät muutokset päivitetyssä ohjesäännössä

  • Näytteenottotapakoodien muutos: tavat T, eli näytteet otetaan eri koelypsyissä vuoron perään eri lypsykerroilla, ja C, eli aina samasta lypsykerrasta, korvautuvat yhdellä koodilla Z = Näytettä otetaan yhdeltä koelypsyvuorokauden lypsykerralta
    Jatkossa siis käytössä ovat näytteenottotapakoodit P ja Z. 
    P = Näytettä otetaan maitomäärien suhteessa kaikilta koelypsyvuorokauden lypsykerroilta 
    Z = Näytettä otetaan yhdeltä koelypsyvuorokauden lypsykerralta (edellyttää lypsyaikojen kirjaamista)
  • Lypsykertojen osalta poistuu vaihtoehto osittainen imetys, koska sillä ei ole vaikutusta laskentaan ja se on vain aiheuttanut sekaannusta. Jatkossa karjassa käytössä oleva päivittäisten lypsykertojen luku kirjataan seuraavasti: kahdesti päivässä lypsettäessä käytetään merkintää 2x, kolmesti päivässä 3x, jatkuvatoimisessa lypsyssä Rx. 

Lisäksi ohjesääntöön on tuotu uusia esimerkkejä ja tekstiä on selkeytetty. 

Laatupisteisiin muutos vuoden alussa

Jatkossa Tuotosseurannan asiantuntijoiden tekemästä koelypsystä saa + 3 pistettä, kun tänä vuonna pisteitä siitä on tullut + 5. 

 

Lähde: ProAgria

Kommentit

Samankaltaista sisältöä