Olet täällä

Mansikkapunkki

Mansikkapunkki on paljain silmin tuskin havaittava 0,25 mm:n pituinen lähes karvaton punkki, joka elää nuorien vielä avautumattomien lehtien poimuissa. Lämpiminä ja kosteina kesinä punkit lisääntyvät nopeasti. Leviäminen taimesta toiseen tapahtuu pääasiassa rönsyjä myöten, mutta myös eläimet ja työkoneet levittävät punkkia.

Punkit vioittavat imennällään nuoria kehittyviä lehtiä. Lehtien kasvu hidastuu ja ne jäävät kurttuisiksi, epämuotoisiksi ja lyhytruotisiksi. Ankara punkkisaastunta syksyllä voi aiheuttaa 30-50 % sadonmenetykset seuraavana kesänä. Lievä saastunta ei aiheuta kesällä helposti havaittavia oireita. Näkyviä oireita alkaa esiintyä vasta kun punkkeja on 10-20 kpl lehteä kohden. Punkkien lukumäärä on suurimmillaan elokuussa sadonkorjuun jälkeen.

Torjunta
Mansikkapunkin torjunnassa on käytettävä kaikki mahdolliset keinot niin viljelytekniset kuin kemiallisetkin. Uudet viljelmät on perustettava puhtaasta lisäysmateriaalista mahdollisimman etäälle vanhoista saastuneista lohkoista. Mansikkaa ei samalle lohkolle saisi istuttaa ilman riittävää väliaikaa (2-3 v). Punkkien kulkeutumista lohkolta toiselle voidaan vähentää käyttämällä puhtaita välineitä ja jalkineita. Kasvuston jatkuva tarkkailu on välttämätön punkkisaastunnan toteamiseksi ajoissa. Punkin havaitsemiseen avautumattomien lehtien poimuissa tarvitaan vähintään 10 kertaa suurentava suurennuslasi tai kynämikroskooppi. Tarkkailu kannattaa tehdä etenkin taimissa, joissa on poikkeavan näköisiä lehtiä. Yksinäiset saastuneet taimet tulee poistaa juurineen ja käsitellä sen ympäriltä pieni alue torjunta-aineella.

Mesurol 500 SC tehoaa mansikkapunkkiin. Sitä voidaan käyttää juuri ennen kukintaa ja lisäksi sadonkorjuun jälkeen. Ruiskutettaessa on saatava neste tunkeutumaan kasvuston sisäosiin ja kasvupisteisiin. Ruiskutus tulee uusia 7-10 vuorokauden kuluttua. Ruiskutusnesteen tunkeutumista voidaan edesauttaa Silwet Gold -kiinnitteellä, joka alentaa huomattavasti veden pintajännitystä ja parantaa levitystasaisuutta.

 

Samankaltaista sisältöä