Olet täällä

Valkohäntäpeurojen määrä yhä voimakkaassa kasvussa

Luonnonvarakeskuksen (Luke) arvion mukaan Suomessa on noin 98 000 valkohäntäpeuraa. Kasvua edellisvuodesta on noin 13 prosenttia.

Suurimmat valkohäntäpeuratiheydet (yli 50 yksilöä/1000 ha) ovat Satakunnan (SA), Pohjois-Hämeen (PH), Etelä-Hämeen (EH) ja Varsinais-Suomen (VS) riistakeskusten raja-alueilla. Karttaan on rajattu Suomen riistakeskusalueet. Kuva: LukeTiheimmillään valkohäntäpeuroja on yli 50 tuhannella hehtaarilla Satakunnan, Pohjois- ja Etelä-Hämeen ja Varsinais-Suomen riistakeskusten raja-alueilla. Myös Uudenmaan riistakeskuksen alueella tiheydet ovat korkeita: suurimmillaan rannikon länsiosissa on yli 30 peuraa tuhannella hehtaarilla.

Valkohäntäpeurojen määrä laskee pohjoista kohti mentäessä. Rannikko-Pohjanmaan riistakeskusalueella tiheys on enää noin kuusi yksilöä tuhannella hehtaarilla ja sen ulkopuolella alle kolme yksilöä tuhannella hehtaarilla.

Ilmaston lämpenemisestä hyötyvä vieraslaji

Valkohäntäpeura on vieraslaji, joka on alkujaan istutettu Suomeen 1930-luvun lopulla. Laji on hyötynyt ilmaston lämpenemisestä ja talviruokinnasta. Paksu lumipeite heikentää valkohäntäpeuran mahdollisuuksia levittäytyä pohjoisessa.

Valkohäntäpeurat aiheuttavat etenkin tiheimmillä esiintymisalueillaan ongelmia viljelijöille, sillä ne tallovat ja syövät kasvustoja, aiheuttaen paikoin isojakin satovahinkoja.

 

Lähde: Luonnonvarakeskus

 

Kommentit

Anonymous

Ei 10-20 peuraa tuhannella hehtaarilla vielä isoa vahinkoa tee maa- ja metsätaloudelle. Mutta nopeasti yleistyvä kauris aiheuttaa enemmän vahinkoa metsässä. Kauriskantaa kannattaa rajoittaa voimakkaasti. Säilörehupaalitkaan ei jää niiltä rauhaan.

Samankaltaista sisältöä