Olet täällä

Valtaosa joutoalueiden metsitystuen töistä voidaan aloittaa vasta keväällä

Joutoalueiden metsitystuen hakeminen on ollut mahdollista reilun puolen vuoden ajan. Maanomistajien kiinnostus tukea kohtaan on ollut erittäin vilkasta, sillä Metsäkeskukseen on saapunut noin 1400 hakemusta. Metsitystukea on haettu yhteensä noin 5900 hehtaarin alalle.

Eniten tukea on haettu turvetuotannosta poistuneiden alueiden metsittämiseen 2650 hehtaarille. Kivennäismaiden metsitykseen tukea on haettu 1800 hehtaarille, joka koostuu pääosin kivennäismaapelloista. Lisäksi tukea on haettu 1450 hehtaarille turvepohjaisia muita alueita, jotka ovat pääosin myöskin entisiä peltoja. 

ELY-keskus lupaa käsitellä kaikkien hakemusten lausuntopyynnöt kevääseen menessä

Metsäkeskus pyytää ELY-keskukselta lausunnon ennen metsitystukipäätöksen tekemistä. ELY-keskus on tähän mennessä antanut lausuntonsa 250 metsityshankkeesta ja näistä 200 hankkeeseen on tehty päätös Metsäkeskuksessa. Hakemuksista 73 kappaletta on hyväksytty haetun mukaisena ja 76 kappaletta on hylätty kokonaan. Päätöksen saaneista hankkeista 43:lle tuki on myönnetty osittain haetun mukaisena.

Lausuntoja koordinoiva Pohjois-Karjalan ELY-keskus on saanut lisää työvoimaa lausuntojen antamiseen ja sen mukaan saapuneet lausuntopyynnöt pystyttäneen käsittelemään tulevan talven aikana. Koska kevääseen 2022 mennessä tukipäätöksen saa valtaosa hakijoista, joilla hakemus on nyt vireillä, pääsee töitä aloittamaan kevään 2022 aikana.

Läheskään kaikki kohteet eivät täytä tukiehtoja

Metsityslaissa on määritelty varsin tarkkaan kohteet, joille tukea voidaan myöntää. Esimerkiksi torjunta-aineet tai lannoitteet pohjavesialueella, kaavamääräykset tai kuviolla oleva puusto voivat olla este tuen myöntämiselle. ELY-keskuksen kielteinen lausunto johtuu useimmiten peltoalueen aiemmista maataloustuista.  

"On muistettava, että laki asettaa rajoitteet, joiden mukaan tukipäätöksiä tehdään. Esimerkiksi pitkään viljelemättä ollut entinen peltomaa voi olla hyvinkin voimakkaasti vesoittunut, jolloin rahoitusta ei voida tuollaiselle kohteelle myöntää, koska vesoittuminen on lainsäädännön mukaan este tuen myöntämiselle", toteaa rahoitus- ja tarkastuspäällikkö Jussi Pirkonen Suomen metsäkeskuksesta.  

Lisätietoja metsitystuesta löytyy Metsäkeskuksen verkkosivuilla. Tähän mennessä saapuneet metsätukihakemukset maakunnittain löytyvät täältä.

 

Lähde: Metsäkeskus (Uutinen kokonaisuudessaan löytyy täältä.)

Otsikko: 

Kommentit

Samankaltaista sisältöä