Olet täällä

Metsätalouden Kemera-tukilaille vahvistettiin jatkoaika vuoden 2023 loppuun

Kemera-laki, eli kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki, sai jatkoaikaa ja on voimassa enintään vuoden 2023 loppuun. Lain jatko tarkoittaa sitä, että Kemera-hakemusten käsittely jatkuu Metsäkeskuksessa tavalliseen tapaan vuodenvaihteessa ja siitä eteenpäin. Ilman lain jatkamista Kemera-tukien myöntäminen olisi päättynyt vuoden lopussa.

Kemera-lakiin ei tule vuodenvaihteessa muutoksia. Lain voimassaolon jatkuessa voidaan kuitenkin suometsä-, metsätie- ja terveyslannoitushankkeille yleensä myöntää pitempi toteutusaika kuin tämän vuoden puolella hyväksyttäville hankkeille.

Kemeran korvaavan kannustinjärjestelmän valmistelu jatkuu 

Kemera-lain jatkaminen on tarpeen, koska metsätaloutta koskevien valtiontukisääntöjen uudistamistyö on viivästynyt Euroopan unionissa. Uutta kannustinjärjestelmää on valmisteltu työryhmässä, jonka toimikausi päättyy tämän vuoden lopussa.

Lain voimassaolon jatkaminen mahdollistaa uuden metsätalouden kannustejärjestelmän valmistelun tulevien valtiontukisääntöjen pohjalta. Uusi kannustinjärjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön mahdollisimman pian ja se tulee korvaamaan Kemeran.  

Kemera-tuella parannetaan metsän kasvua ja monimuotoisuutta

”Aktiivinen ja oikea-aikainen metsänhoito on erittäin tärkeää sekä puuntuotannon, metsien terveyden ja kasvukyvyn että hiilinielujen kannalta. Kemera-lain voimassaolon pidennys varmistaa, että metsänhoidon kannusteet jatkuvat katkoitta samalla, kun valmistelemme uutta metsätalouden kannustinjärjestelmää”, maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä sanoo. 

Kemera-tuella edistetään taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää metsän hoitoa ja käyttöä yksityismetsissä. Rahoitettavilla toimenpiteillä lisätään metsien kasvua, ylläpidetään metsätieverkkoa, turvataan metsien biologista monimuotoisuutta ja edistetään metsien sopeutumista ilmastonmuutokseen.

 

Lähteet: Suomen metsäkeskus ja Maa- ja metsätalousministeriö

 

Otsikko: 

Kommentit

Samankaltaista sisältöä