Olet täällä

Puutuoteteollisuus ihmettelee Rakennusteollisuuden nihkeää suhtautumista puurakentamiseen

Puutuoteteollisuus ry hämmästelee Rakennusteollisuus RT ry:n nuivaa suhtautumista puurakentamiseen. Järjestö muistuttaa, että puutuotteet ovat yksi keino ilmastonmuutoksen hillitsemisessä.

Järjestön puheenjohtaja Jari Suominen piti tänään (30.11.) Wanhassa Satamassa järjestetyssä Puumarkkinapäivässä Puutuoteteollisuuden katsauksen. Tilaisuudessa Suominen totesi kaupunkirakentamisen olevan yhä vahvemmin osa puutuoteteollisuuden tuotetarjontaa.

Puun käytön lisääminen on hänen mukaansa kiistattomasti hyväksytty yhdeksi ilmastonmuutoksen hillitsemisen keinoksi globaalissa mittakaavassa. Maailmanlaajuiset muutostekijät, kuten lisääntyvä ympäristötietoisuus ja ilmastonmuutos tulevat lisäämään kysyntää puutuotteille.

Muualla maailmassa puurakentaminen on Suomisen mukaan otettu avosylin vastaan, mutta Suomessa Rakennusteollisuus RT ry vastustaa puurakentamista.

”Tämä ei mielestämme edesauta tuottavuuskehityksen kanssa taistelevan rakennusteollisuuden kehittämistä edelleen eikä uusien ekologisten vaihtoehtojen markkinoille tuomista”, Suominen ihmettelee järjestön tiedotteessa.

Puukerrostalojen osuus kerrostalorakentamisessa ei ole noussut

Suomessa puukerrostalojen osuus kerrostalorakentamisessa ei ole noussut, vaikka puukerrostaloja toteutetaan viime vuotista enemmän. Poikkeuksellisen korkea kotimainen kerrostalorakentaminen peittää alleen puurakentamisen osuuden kasvun.

Puun pärjääminen kaupunkirakentamisessa on edellytys markkinaosuuksien kasvulle.

Rakentamisen vauhti, pääomien nopeampi kierto ja kestävän kehityksen toteuttaminen ovat Suomisen mukaan hyötyjä, jotka puutuoteteollisuus tarjoaa rakentajille.

Vienti vetää, kotimarkkinoilla haastavampaa

Suomalaisen sahatavaran tuotanto kasvaa ennusteiden mukaan tänä vuonna 12 miljoonaan kuutioon. Maailmanlaajuisesti tuotannon arvioidaan kaksinkertaistuvan vuoden 2016 tasosta vuoteen 2022 mennessä.

Huonekaluteollisuudessa tuontimäärät ovat kasvaneet  2000-luvulla samalla, kun vienti on kutistunut. Alalla menestyminen edellyttää kustannustehokasta tuotantoa sekä brändin ja designin hallintaa.

Suominen muistutti tilaisuudessa, että puutuoteteollisuuden tarjonta ja arvoketju kehittyvät jatkuvasti.

”Markkinoille saadaan yhä teknisempiä ja pidemmälle vietyjä puutuotteita. Puun hyvien ominaisuuksien ja kehittyvien tuotteiden huomioiminen myös säädöskehyksen, kuten rakentamisen määräysten, kehityksessä on ensiarvoisen tärkeää.”

 

Lähde: Puutuoteteollisuus ry

Kommentit

Samankaltaista sisältöä