Olet täällä

Teiden liukkaudentorjunnassa ja metsäteiden kunnossa puutteita

Ailahteleva liikennesää kiusaa kuljetusyrittäjiä, Suomen Yrittäjät uutisoi. Raskas liikenne on kärsinyt vaihtelevan sään aiheuttamista keliolosuhteista, kuten sulan tienpinnan nopeasta jäätymisestä ja loskaisista väylistä.

Alan etujärjestön, Suomen Logistiikka ja Kuljetus SKAL ry:n, mukaan liukkaudentorjuntaa laiminlyödään jo pääteilläkin.

”Ennakoiva tienhoito on nyt unohdettu kokonaan. Aiemmin hiekoitettiin ja suolattiin etukäteen. Nyt saamme palautetta, että liukkaudentorjunta on lyöty laimin jopa yksinumeroisilla valtateillä”, SKAL:n puheenjohtaja Teppo Mikkola kertoo uutisessa.

SKAL:n mukaan talvitienhoidon on oltava sillä tasolla, että se pystyy vastaamaan jatkuvasti muuttuviin talviolosuhteisiin – vaikka se tarkoittaisi lisääntyviä kustannuksia ja tienhoidon luokituksen uudelleenarviointia.

Pikkupaikkakuntien yrittäjät riippuvaisia toimivasta tavarankuljetuksesta

Mikkolan mukaan tärkeää on myös pitää alempi tieverkko hyvässä kunnossa, sillä pikkupaikkakuntien teiden varrella on paljon yrityksiä ja yrittäjiä, jotka ovat riippuvaisia tavarankuljetuksista.

Liukkaus aiheuttaa myös kuljetusten myöhästymistä, sillä raskas liikenne voi joutua odottamaan liukkaudentorjuntaa useita tunteja.

Metsäteiden kunnossa puutteita

Metsäkeskuksen mukaan noin kymmenesosa rakennetuista metsäteistä on välittömän kunnostuksen tarpeessa. Tieto ilmeni Metsäkeskuksen jälkihoitotarkastuksista vuonna 2009 päättyneille Kemera-tiehankkeille. Vajaalle puolelle tarkastetuista teistä suositeltiin hoitotoimenpiteitä.

Tarkastustulokset ovat valtakunnan tasolla kuitenkin hieman parantuneet edellisvuodesta.

Välittömän kunnostuksen tarpeessa oleville metsäteille Metsäkeskus asettaa määräajan, jonka kuluessa tiekunnan on kunnostettava tie. Tien kunto tarkastetaan uudelleen määräajan päätyttyä.

Heikkokuntoiset metsäautotiet uhkaavat yhä useammin muodostaa pullonkaulan tehtaiden puuhuollolle, sillä puita ei voida kuljettaa huonokuntoisilla teillä tehtaille.

 

Lähde: Suomen Yrittäjät, Metsäkeskus

Kommentit

Samankaltaista sisältöä