Olet täällä

Taimikonhoidolla metsänomistajalle jopa kolmanneksen suuremmat nettotulot

Suomen nuorissa metsissä on suuri hoitotarve. Taimikonhoitoa on valtakunnan metsien 12. inventoinnin mukaan myöhässä jo lähes 800 000 hehtaaria, Suomen metsäkeskus tiedottaa. Myös ensiharvennuksia on myöhässä liki miljoonan hehtaarin alalla.

Oikeaan aikaan tehty taimikonhoito tuo metsänomistajalle Etelä-Suomessa kolmanneksen suuremmat nettotulot, kuin jos työ jää tekemättä, Metsäkeskuksen metsänhoidon johtava asiantuntija Markku Remes kertoo tiedotteessa.

”Lisäksi jo yhden vuoden viivästyminen oikein ajoitetusta taimikonhoidosta lisää työn kustannuksia noin 10 prosenttia”, hän jatkaa.

Oikeaan aikaan tehty taimikonhoito on kustannustehokasta ja turvaa puuston kehittymisen elinvoimaisena ja terveenä.

Taimikonhoito lyhentää puuston kiertoaikaa, nopeuttaa tukkipuiksi kasvamista ja parantaa metsätalouden kannattavuutta. Taimikonhoidolla myös ylläpidetään metsien hiilinieluvaikutusta tulevaisuudessa.

Metsänomistaja, hae taimikonhoitoon Kemera-tukea

Taimikon varhaishoitoon on mahdollista saada kestävän metsätalouden rahoituslain mukaista tukea, eli Kemera-tukea, 160 euroa hehtaarilta. Tukea myönnettiin viime vuonna 47 000 hehtaarin alalle.

”Varhaishoidon tarpeessa olevia taimikoita on yksityismetsissä noin 100 000 hehtaaria vuosittain. Metsänomistajan kannattaa käyttää Kemera-tuki hyödykseen. Kemera-tukihakemukset ja -toteutusilmoitukset voi helpoiten tehdä sähköisesti Metsäkeskuksen Metsään.fi-palvelussa”, hankehallinnon asiantuntija Yrjö Niskanen sanoo.

Taimikko jätetään odottamaan ensiharvennusta, kun siinä tehdään viimeinen taimikonhoito 4–7 metrin pituusvaiheessa. Myös tähän työhön on saatavissa tukea.

 

Lähde: Suomen metsäkeskus

Kommentit

Samankaltaista sisältöä