Olet täällä

Karate Zeon suojaa metsän taimet ja puut

Tukkimiehentäi on yksi pahimmista istutettuja taimia uhkaavista tekijöistäMetsäistutuksiin käytettävät havupuiden taimet suojataan metsätaimitarhoilla Karate Zeonilla tukkimiehentäitä vastaan. Taimien tyviosat tai koko taimi käsitellään tarhoilla ennen niiden toimittamista istutuksiin. Karate Zeonin pitkä teho tässä käyttömuodossa perustuu mikrokapselointiin ja ultraviolettisuojaan. Tehoaineen mikrokapselointi pitää sen toimintakykyisenä suojaamatonta versiota pitempään. Tukkimiehentäi altistuu aineelle kävellessään käsitellyllä pinnalla tai syödessä sitä. Ultravioletti- eli aurinkosuoja suojaa tehoainetta hajaantumasta liian aikaisin tehottomaan muotoon. Teho kestää ainakin ensimmäisen kasvukauden yli.

Karate Zeon on myös off-label-hyväksytty MTK:n anomuksesta metsässä varastoitavan kuorellisen puutavaran suojaamiseen sitä vioittavia tuhohyönteisiä vastaan. Metsään jäävä kuorellinen puutavara on uhka ympäristössään kasvaville terveille puille, sillä tuhohyönteiset lisääntyvät siinä ja leviävät ympäristöönsä. Torjunta-ajankohta on ennen hyönteisten parveilua keväällä sään lämmetessä, mikä ajoittuu Etelä-Suomessa huhtikuun puoliväliin ja Pohjois-Suomessa huhti-toukokuun vaihteeseen. Tarkemmat käyttöohjeet Tukesin sivuilta.

Käsiteltyjä taimia käsitellessä on käytettävä suojakäsineitä. Puutavaraa käsiteltäessä on varmistettava, ettei ainetta pääse vesistöön itse ruiskutustyön johdosta eikä käsitellyn puutavaran pinnasta. 

 

Arto Markkula / Syngenta

Tekijä: 

Samankaltaista sisältöä