Olet täällä

Metsä Groupin pehmo- ja ruoanlaittopaperiteollisuus investoi bioenergiaan Ruotsissa

Metsä Groupin pehmo- ja ruoanlaittopapereiden tuottajan Metsä Tissuen ja paikallisen energiayhtiön VänerEnergi AB:n puoliksi omistama yhteisyritys Katrinefors Kraftvärme AB (KKAB) rakentaa Ruotsiin Metsä Tissuen Mariestadin tehtaan yhteyteen uusiutuvaa energiaa tuottavan biovoimalaitoksen. Sekä lämpöä että sähköä tuottava laitos on KKAB:n toinen biovoimalaitos.

Voimalaitoksen rakentaminen aloitetaan kuluvan vuoden huhtikuussa, ja uuden laitoksen on tarkoitus aloittaa toimintansa vuoden 2014 loppuun mennessä. Metsä Tissuen osuus biovoimalan 30 miljoonan euron kokonaisinvestoinnista on 50 prosenttia.

Metsä Tissuen Skandinavian pehmopaperiliiketoiminnan johtajan Mark Watkinsin mukaan uusi biovoimalaitos on tärkeä askel Metsä Tissuelle, jonka tavoitteena on lisätä tuntuvasti uusiutuvan energian käyttöä tuotannossa. Metsä Groupissa puupohjaista bioenergiaa käytetään jo nyt paljon, ja kaikista käytettävistä polttoaineista yli 80 prosenttia on biomassaa.

Uusiutuvan energian osuuden lisääminen on Metsä Groupille merkittävimpiä keinoja hillitä ilmastonmuutosta ja vähentää CO2-päästöjä. Metsä Groupin tavoitteena on vähentää fossiilisten polttoaineiden käytöstä syntyviä CO2-päästöjä 30 prosentilla tuotettua tonnia kohden vuoteen 2020 mennessä vuoden 2009 tasosta.

Uuden voimalaitoksen ansiosta Metsä Tissuen Mariestadin tehtaan öljynkulutus vähenee jopa 90 prosentilla. Samalla tehtaan CO2-päästöt pienenevät noin 6 000 tonnilla eli noin 30 prosentilla nykyiseen verrattuna. Tällä hetkellä tehdas käyttää öljyä talven kovien pakkaspäivien lisälämmitykseen ja varapolttoaineena.

Biomassaa käyttävän CHP-voimalan 28 MW:n höyrykattila tuottaa lämpöä ja 7 MW:n turbiini sähköä. Biopolttoaineena käytetään energiapuuta sekä tehtaalla sivutuotteena syntyvää kierrätyskuitulietettä. Voimala tuottaa uusiutuvaa energiaa Mariestadin tehtaan lisäksi myös paikalliseen kaukolämmitykseen ja sähköverkkoon.

Samankaltaista sisältöä