Olet täällä

Metsän terveyslannoitusnäytös Yli-Iissä

Nelisenkymmentä metsänomistajaa saapui seuraamaan Forest Vitalin ja Yaran yhteistyössä järjestämää terveyslannoituksen lentolevitysnäytöstä Yli-Iin Karjalankylässä.

Metsänomistaja Hannu Kurkela ja Metsäkeskuksen neuvoja Päivi Kaisto tutustumassa levityshelikopteriin.Metsänlannoituspäivän yleisö pääsi tutustumaan metsänlannoitukseen alueella olevissa infopisteissä ja asiantuntijoiden esitelmissä.Kohteen 20 hehtaarin levitykseen kului aikaa helikopterilta 37 minuuttia.Näytös järjestettiin Hannu Kurkelan omistamalla 100 hehtaarin metsäpalstalla, josta lannoitettiin noin 20 hehtaarin ala harvennettua suometsää Yaran Rauta-PK:lla. Levityskohteen suunnittelun ja toteutuksen, sekä Kemera-rahoituksen kohteelle hoiti Suomen metsäkeskuksen Metsäpalvelujen neuvoja Päivi Kaisto Yli-Ii:stä.

Metsänlannoitushanke käynnistyi metsäomistajan aloitteesta.

- Seuraan aktiivisesti metsieni kasvua ja hyvinvointia. Kohteella esiintyi harvennushakkuiden yhteydessä neulasten kellastumista ja latvojen kuivumista, kertoi Hannu Kurkela. Olin yhteydessä metsäammattilaisiin ja Metsäntutkimuslaitoksen tutkija Pekka Pietilä vieraili kohteella vuonna 2010. Hänen havaintojensa perusteella todettiin, että puusto kärsii fosforin, kaliumin ja boorin puutteesta. Metsäkeskuksen Päivi Kaisto teki suunnitelman ja haki Kemera-rahoituksen terveyslannoituskohteelle, joka nyt toteutettiin.

- Metsänlannoitus helikopterilla on nopeaa ja vaivatonta. FA-Forestin lentolevitysyksiköltä meni 37 minuuttia 20 hehtaarin kohteen lannoitukseen. Kohteen vesitalous on suhteellisen hyvässä kunnossa, mutta kohde ojitetaan nyt lannoituksen jälkeen, kertoi Hannu Kurkela.

- Metsänlannoitus on todella kannattava metsänhoitotoimenpide. Tällä kohteella lannoitukseen sijoitettu euro on mahdollista saada kolminkertaisena takaisin lisääntyneen kasvun ansiosta 12 vuoden vaikutusajan kuluessa. Lisäkasvu on pääasiassa tukkipuuta, kertoi Petri Jykylä kohteen lannoituksen kannattavuudesta.

Suometsissä puutetta fosforista, kaliumista ja boorista

Asiakkuuspäällikkö Ilkka Mustonen Yara Suomesta esitteli metsänlannoitukseen sopivat tuotteet niin suomaiden terveyslannoituksiin kuin kangasmaiden kasvatuslannoituksiin. Hän korosti erityisesti suometsien terveyslannoituksien merkitystä.

Harvennuksien ja kunnostusojituksien jälkeen suokohteilla on puutetta fosforista, kaliumista ja boorista. Näissä kohteissa oikea tuote lannoitukseen on Rauta PK, joka sisältää oikeassa suhteessa suopuuston tarvitsemia ravinteita: fosforia, kaliumia, booria ja kuparia. Käyttömäärä on pieni 400–600 kg/ha, joten levityskustannus on edullinen. Lisäksi suometsien kaliumin puutteeseen Yaran valikoimasta löytyy hehtaarikustannukseltaan edullinen Metsän Kalium-hivenlannoite, joka sisältää kaliumin lisäksi myös kalsiumia, magnesiumia, booria ja sinkkiä. Boorin puutoksien ehkäisemiseen Yaralta on tuotu myyntiin YaraVita Bortrac 150, joka voidaan levittää kohteelle reppuruiskulla. Lisäksi boorin puutteeseen on rakeinen Booriravinne.

Teksti ja kuvat: Asiakkuus- ja yhteyspäällikkö Ilkka Mustonen, Yara Suomi Oy


@YaraSuomi

Tekijä: 

Samankaltaista sisältöä