Olet täällä

Boorin puute on yleinen vaiva metsämailla

Erityisesti Itä- ja Keski-Suomessa viljavilla metsämailla on yleisesti puutetta boorista. Se on kiusallinen vaiva, koska sitä esiintyy erityisesti hyvän kasvupotentiaalin kuusikoissa.

Boorinpuutos vaivaa kasvupotentiaalista kuusikkoa.Boorinpuute ilmenee latvasilmujen toistuvana kuivamisena ja johtaa monilatvaisuuteen ja tukkipuun osuuden pienenemiseen. Pahimmillaan kuusen pituuskasvu lähes pysähtyy ja puu pensastuu.

Boorinpuutteen voi todeta näkyvien oireiden perusteella ja tarvittaessa teettämällä neulasanalyysin Viljavuuspalvelussa (www.viljavuuspalvelu.fi). Neulasnäytteen ottamisen aika on juuri nyt kun puut ovat talvilevossa.

Boorinpuutteen voi korjata vain lannoittamalla. Yaran valikoimassa on uusi kätevä tuote pienialaisten boorinpuutekuvioiden lannoitukseen. Nestemäinen YaraVita Bortrac 150 sisältää YaraVita Bortrac 150 sisältää runsaasti booriarunsaasti booria. Sen voi levittää reppuruiskulla. Sopiva hehtaariannos on 20 litraa YaraVita Bortrac 150:stä ja 30 litraa vettä hehtaarille. Levitysaika alkaa keväällä lumien sulettua ja jatkuu syyskuulle asti.

Lisää tietoa metsän boorilannoituksesta löydät osoitteesta www.metsanlannoitus.fi

Tekijä: 

Samankaltaista sisältöä