Olet täällä

Metsänhoito kannattaa

Metsänomistajan kannattaa seurata metsätilansa kuntoa.  Säännöllinen hoito vähentää metsätuhojen riskiä.


Suomalaisten yksityismetsistä hieman alle puolet on vakuutettu. Monet vakuuttavat asuntonsa ja autonsa, mutta eivät arvokkaita metsätilojaan. Metsien arvoa ei aina ymmärretä ennen kuin vahinko tapahtuu.
Suurin taloudellinen riski on metsäpalo. Palanut tai nokeentunut puu ei kelpaa lainkaan myyntiin, korkeintaan energiakäyttöön.


Myrskytuhoista maksetaan selvästi eniten vakuutuskorvauksia, koska myrskyt aiheuttavat usein tuhoja laajalla alueella. Myrskyjä on mahdoton ennakoida, mutta päätehakkuiden hyvällä suunnittelulla mahdollisia vahinkoja voi vähentää. Päätehakkuun ja harvennushakkuupalstojen väliin tulisi jättää suojavyöhykkeet vaimentamaan tuulen voimaa juuri harvennetussa metsikössä.


Parasta riskienhallintaa on huolellinen ja säännöllinen metsänhoito. Pääte- ja harvennushakkuiden suunnittelu estää muun muassa tuholaishyönteisten leviämistä.


Tutkija Antti Pouttu Metlasta kehottaa metsänomistajia hankkimaan tietoa erilaisista tuhonaiheuttajista ja niiden vaikutuksista metsiin.


— Mitä paremmin tuntee omat metsänsä ja mitä useammin siellä käy, sitä paremmin riskejä voi hallita.


— Tuhohyönteisten kannat tulisi pitää matalina. Tuholaisten lisääntymispaikat kuten tuoreet puupinot ja myrskyn vahingoittamat puut pitää poistaa metsistä viimeistään lain määräämissä aikarajoissa – mieluimmin jo vähintään puolta kuukautta aiemmin, Pouttu neuvoo.


Tarkkaile puustoa


Jukka Ruoho kannustaa ottamaan metsälle täysarvovakuutuksen.Metsänomistajien kannattaa tarkkailla etenkin nopeasti laajenevia kirjanpainajien ilmaantumista. Kirjanpainaja on noin puolen sentin mittainen kaarnakuoriainen, joka tuhoaa puun runkoa.


Kirjanpainajat saavat aikaan puiden nestevirtausten katkeamisen ja siten puiden heikkenemisen. Jos syömäkuvioita on laajasti, puut kuolevat. Silloin kun alkava kirjanpainajatuho havaitaan ajoissa, voidaan nopeilla hakkuutoimenpiteillä hidastaa tuhon leviämistä.


Tyvilaho on puolestaan kasvavissa kuusissa esiintyvä lahovika, joka leviää runkoon juuristosta. Laho valtaa ensin puun rungon tyvessä ja etenee siitä vähitellen ylemmäs.


— Eteläisen Suomen vanhoissa kuusikoissa tyvilaho aiheuttaa vuosittain mittavia vahinkoja lahottaen parasta tyvitukkia. Näitä ei vakuutuksista korvata, toteaa LähiTapiolan markkinointipäällikkö Jukka Ruoho.


— Vanhat kuusikot tulisikin uudistaa, kun puun kasvu alkaa iän myötä heikentyä.


Myyrätuhoja voi vähentää taimikoiden oikea-aikaisella hoidolla kuten heinäntorjunnalla. Myyräkantojen huippuvuosina nämäkään toimet eivät auta, vaan omistajan turvana on ainoastaan metsävakuutus.


— Laajan metsävakuutuksen tulee olla voimassa ennen talven tuloa, jos mielii saada korvausta seuraavana keväänä paljastuvista myyrävahingoista, Ruoho muistuttaa.


Osalla metsänomistajista on vielä niin sanottuja ainaismetsävakuutuksia, joita myytiin sodan jälkeen 1970-luvulle asti.  Inflaation ja metsien arvonnousun takia ainaisvakuutukset korvaavat enää vain murto-osan metsävahingoista.
Nyt metsävakuutukset ovat täysarvovakuutuksia, jotka pysyvät ajan tasalla metsän arvonnoususta huolimatta.


– Jos metsänomistajalla on vielä ainaismetsävakuutus, kannattaa ottaa yhteys vakuutusyhtiöön ja ottaa tilalle nykyaikainen paras metsän täysarvovakuutus, Ruoho sanoo.


Kolme vakuutusturvatasoa


Metsän vakuutusmaksu määräytyy metsämaan pinta-alan mukaan. Vakuutus korvaa hakkuuarvon menetyksen. Nuorelle puustolle korvataan hakkuuarvon menetyksen lisäksi odotusarvo.


Myrskyvahingoissa käytetään enimmäiskorvausta, jonka suuruuden vakuutuksenottaja voi valita kolmesta eri vaihtoehdoista.


Metsänomistajalla on mahdollisuus ottaa lisäksi vastuu- ja oikeusturvavakuutukset. Vakuutus on tarpeellinen yksityismetsänomistajille, sillä kotivakuutukset eivät kata metsätalouteen liittyviä vastuu- ja oikeusturva-asioita.

Metsävakuutuksen kattavuuden voi valita oman tarpeen mukaan kolmesta vaihtoehdosta. Perusvakuutus korvaa metsäpalovahingot. Toinen turvan taso kattaa myös myrsky ja lumivahingot. Kolmas taso korvaa näiden lisäksi hyönteis-, tulva-, eläin-, ilkivalta- ja anastusvahingot sekä sienitaudit.


teksti Juha Europaeus
kuva Aki Loponen

Samankaltaista sisältöä