Olet täällä

Metsämarjojen ja –sienten viljely puuntuotannon ohella

Suomalaisissa metsissä voidaan puuntuotannon ohella viljellä metsämarjoja ja -sieniä. Tällöin myös mahdollisuudet kansainvälisillä luonnontuotealan markkinoilla paranevat. Metsämarjojen ja –sienten satotasoa voidaan nostaa puoliviljelyllä.

Suomalaisten luonnontuotteiden vientivaltteja ovat perinteisesti puhtaus, hyvät ravintoarvot, luotettava alkuperä ja toimitusvarmuus. Suomalaiset raaka-aineet kilpailevat kansainvälisillä markkinoilla korkean laatunsa ansiosta. Tulevaisuudessa on mahdollista viedä ulkomaille raaka-aineen lisäksi myös pitkälle jalostettuja tuotteita.

Erikoissienten suosio on suurta erityisesti Aasiassa, jossa uskotaan niiden lääkinnällisiin vaikutuksiin. Suomen luonnossa kasvavat esimerkiksi pakurikääpä ja lakkakääpä. Pakuriteen kilohinta on parhaimmillaan jopa 960 euroa. Pakuri- ja lakkakäävän viljely ei vaadi isoja investointeja, vaan niitä voidaan viljellä puuntuotannon ohella. Sienten viljelyllä voidaan myös parantaa proteiinituotannon omavaraisuutta.

Metsämarjojen ja –sienten satovaihteluiden minimointi

Markkinoille menevien tuotteiden toimituksissa ei saa tulla katkoksia. Metsämarjojen- ja sienten vuosittaiset satovaihtelut ovat kuitenkin suuria. Vaihtelua voidaan minimoida esimerkiksi puoliviljelyllä eli nostamalla satotasoa luontaisilla kasvupaikoilla. Esimerkiksi mustikan kukinta-aikaan tapahtuva pölytyksen epäonnistuminen aiheuttaa sadon menetyksen. Pölytyksen varmistamisessa voidaan käyttää pölytyspalvelua, jolloin erakko- tai kesymehiläisten pesiä viedään hyvien mustikkapaikkojen tuntumaan ennen kukinnan alkua.

Lähde: Luke

Kommentit

Samankaltaista sisältöä