Olet täällä

Puun hinta hienoisessa nousussa

Vuonna 2016 yksityismetsistä ostetusta mäntytukista maksettiin pystykaupoissa keskimäärin 53,3 euroa ja kuusitukista 55,3 euroa kuutiometriltä. Mäntykuitupuun kantohinta oli 15,5 euroa ja kuusikuitupuun 17,3 euroa kuutiometriltä. Molempien hinta nousi edellisvuoteen verrattuna reaalisesti reilulla prosentilla.

Tilastoon sisältyvät puun ostajat hankkivat yksityismetsistä 41,4 miljoonaa kuutiometriä puuta vuonna 2016. Yliaktuaari Aarre Peltola Luonnonvarakeskuksesta kertoo, että pystykauppojen osuus kaikesta metsäteollisuuden ostamasta puusta oli 82 prosenttia eli 33,8 miljoonaa kuutiometriä. Eniten pystykauppaa käytiin kuusitukilla, jonka osuus pystykauppapuusta oli 29 prosenttia.

Vuonna 2016 mäntykuitupuun hankintahinta oli 27,9 euroa, kuusikuitupuun 30,4 euroa ja koivukuitupuun 28,5 euroa kuutiometriltä. Kuitupuun reaalinen hankintahintataso nousi prosentilla edellisvuodesta. Hankintakaupat painottuvat voimakkaasti kuitupuuhun, jonka osuus hakatusta hankintapuusta oli 73 prosenttia.

Lähde: Luke

 

Katso Suomessa myytyjen eri pääpuulajien toteutuneet hinnat ja myyntimäärät. Hinnat myös alueittain.

Kommentit

Samankaltaista sisältöä