Olet täällä

Suomen vuotuinen puuston kasvu nopeampaa kuin ikinä

Valtakunnan metsien 12. inventoinnin alustavien tulosten mukaan Suomen puuston määrä on 2,5 miljardia kuutiometriä. Mittaukset tehtiin vuosina 2014–2016. Edellisistä mittauksista, jotka tehtiin vuosina 2009-2013, puuston määrä on lisääntynyt 110 miljoonaa kuutiometriä. Tiedot selviävät Luonnonvarakeskuksen (Luke) tuoreesta selvityksestä.

Suomen vuotuinen puuston kasvu on 109,9 miljoonaa kuutiometriä. Edellisen mittauksen mukaan vuotuinen kasvu oli 105,5 miljoonaa kuutiometriä. Lisääntynyt kasvu on pääosin mäntyä. Vuosina 1951-1953 on tehty ensimmäinen puuston vuotuisen kasvun mittaus. Silloin vuotuinen kasvu oli 55,2 miljoonaa kuutiometriä, joten Suomen puusto kasvaa nopeammin kuin koskaan. Nykyisillä hakkuumäärillä lähes neljännes vuotuisesta kasvusta jää kerryttämään puustopääomaa.

Tekemättömien metsänhoitotöiden osuus on lisääntynyt. Taimikonhoitoja on tekemättä 795 000 hehtaaria eli 50 000 hehtaaria enemmän kuin edellisessä inventoinnissa. Ensiharvennuksia on puolestaan tekemättä noin miljoona hehtaaria.

Pohjois-Suomessa (Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa, Lappi) kasvatusmetsien ja uudistuskypsien metsien yhteenlaskettu osuus on noussut 9 prosenttia viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Metsän monimuotoisuutta edesauttavan lahopuun osuus Etelä-Suomessa on lisääntynyt ja on nyt 4,3 kuutiometriä/hehtaari. Pohjois-Suomessa puolestaan lahopuun määrä on 7,3 kuutiometriä/hehtaari, vaikka määrä onkin hieman pienentynyt.

Suomen metsävaratietoja

 

Lähde: Luonnonvarakeskus, Luke

Kommentit

Samankaltaista sisältöä