Olet täällä

Puukaupassa kävi tohina viime vuonna

Puukauppa kävi viime vuonna vilkkaana, Luonnonvarakeskus (Luke) tiedottaa. Metsäteollisuuden ostot yksityismetsistä ylsivät 43 miljoonaan kuutiometriin, mikä on viisi prosenttia enemmän kuin vuonna 2016. Puolet määrästä oli kuitupuuta.

Pystykaupoissa puolet kertymästä tukkipuusta

Raakapuun pystykauppoja solmittiin noin 37 miljoonaa kuutiometriä vuonna 2017. Tästä noin puolet muodostui tukkipuusta. Pystykaupoin ostettiin eniten kuusitukkia ja mäntykuitupuuta.

Hankintakauppoja tehtiin noin kuusi miljoonaa kuutiometriä. Hankintakaupat painottuivat voimakkaasti kuitupuuhun. Hankintakauppaa tehtiin eniten mänty- ja koivukuitupuulla.

Raakapuun reaalihinnoissa pientä laskua

Raakapuun nimellishinnat nousivat edellisvuodesta, mutta reaalinen kantohintataso laski silti prosentilla.

”Mäntytukin keskimääräinen kantohinta oli 54,9 euroa kuutiometriltä ja kuusitukin 57,8 euroa kuutiometriltä. Mäntykuitupuusta maksettiin pystykaupoissa 15,9 euroa kuutiometriltä ja kuusikuitupuusta 17,7 euroa kuutiometriltä”, Luken yliaktuaari Aarre Peltola kertoo tiedotteessa.

Mäntykuitupuun keskimääräinen hankintahinta oli viime vuonna 27,7 euroa, kuusikuitupuun 30,1 euroa ja koivukuitupuun 28 euroa kuutiometriltä. Kantohintojen tavoin myös reaalinen hankintahintataso aleni edellisvuodesta.

Uudistushakkuissa puu kalleinta

Leimikkotyyppi vaikuttaa puusta maksettavaan kantohintaan. Uudistushakkuissa tukin hinta oli kaksi prosenttia ja kuitupuun hinta 12 prosenttia keskikantohintaa korkeampi.

”Harvennushakkuissa tukin hinta jäi 15 prosenttia ja kuitupuun kahdeksan prosenttia keskikantohinnan alapuolelle. Ensiharvennusleimikoissa puu oli jo 29 prosenttia keskikantohintaa edullisempaa”, Peltola kertoo.

 

Lähde: Luonnonvarakeskus

Kommentit

Samankaltaista sisältöä