Olet täällä

Minustako yhteismetsän osakas?

Yhteismetsä on metsänomistajalle vaivaton ja tuottava omistusmuoto, Maanmittauslaitos muistuttaa sivuillaan. Ei siis ihme, että niiden määrä on voimakkaasti lisääntynyt viime vuosina.

Yhteismetsällä tarkoitetaan osakkaiden yhdessä omistamaa ja hallitsemaa metsäaluetta, joka on tarkoitettu metsätalouden harjoittamiseen osakkaiden hyväksi.

Hyvin hoidetussa yhteismetsässä hyvä tuotto ja vakaa tulovirta

Metsänomistaja on yhteismetsän osakkaanakin metsätalouden harjoittajana, mutta metsänhoitoon, puukauppaan ja hallintoon liittyvät tehtävät siirtyvät yhteisesti valituille luottamushenkilöille ja metsäammattilaisille.

Kun yhteismetsää hoidetaan ja käytetään suunnitelmallisesti, taataan metsäomaisuudelle taloudellisesti hyvä tuotto ja vakaa tulovirta. Myyntipuulle saadaan myös parempi hinta ja hankinnoille pienemmät yksikkökustannukset, kun metsää hoidetaan suurempana alueena.

Yhteismetsän osakas hyötyy lisäksi verotuksesta, joka on yksityishenkilöiden metsäverotusta alempi. Yhteismetsästä saatava vuotuinen ylijäämä on myös osakkailleen verotonta tuloa.

Väheksyä ei voi myöskään virkistys- ja metsästysmahdollisuuksia, jotka ovat isossa yhteismetsässä pienempiä metsäyksiköitä laajemmat.

Kuinka yhteismetsän osakkaaksi pääsee?

Yhteismetsän omistajaksi voi ryhtyä perustamalla sellaisen itse tai vaihtoehtoisesti liittämällä metsänsä jo olemassa olevaan yhteismetsään.

Yhteismetsän perustamista kannattaa harkita erityisesti sukupolvenvaihdoksen yhteydessä, sillä yhteismetsäosuuksien siirtäminen perillisille on varsin yksinkertaista. Näin varmistetaan myös metsätilan säilyminen kokonaisena ja perillisten siteiden säilyminen suvun metsiin.

Yhteismetsän voi perustaa lohkomis-, halkomis- tai tilusjärjestelytoimituksen yhteydessä. Yhteismetsään tehdään perustamissopimus ja sen jälkeen haetaan yhteismetsän muodostamistoimitusta. Yhteismetsätoimitukset tehdään valtion varoilla.

Metsäkiinteistön liittäminen olemassa olevaan yhteismetsään tehdään sopimalla asiasta yhteismetsän osakaskunnan kanssa. Liittymisestä laaditaan liittymissopimus, jonka jälkeen on haettava maanmittaustoimitusta. Alue tulee osaksi yhteismetsää heti, kun toimitus on merkitty kiinteistörekisteriin.

Lisätietoa yhteismetsästä ja sellaiseen liittymisestä löytyy Maanmittauslaitoksen sivuilta. Yhteismetsän verotuksesta voi lukea lisää Verohallinnon sivuilta.

 

Lähde: Maanmittauslaitos

Kommentit

Samankaltaista sisältöä