Olet täällä

Aapeli jätti jälkensä - Myrskytuhoja voi ennakoida Luken julkaiseman tuulituhoriskiä ennustavan karttapalvelun avulla

Tammikuun alun Aapeli-myrsky osoitti jälleen luonnon voiman pyyhkäistessään Suomen yli. Myrsky jättää aina jälkeensä metsätuhoja, mutta niihin voi varautua jo ennakolta uuden tuulituhoriskikartan avulla.

Aapeli-myrsky teki pahimmat metsätuhot Pohjanmaan maakunnassa, jossa tuhojen määräksi arvioidaan noin 100 000 kuutiometriä puuta. Myrskytuhoissa kaatuneen puuston arvo on noin 3,5 miljoonaa euroa.

Muualla Manner-Suomessa laajat metsätuhot jäivät tällä kertaa vähäisemmiksi, sillä maa-alueilla tuuli ei ylittänyt metsätuhojen kanalta kriittistä 30 m/s:n nopeutta.

Tulevaisuudessa myrskyjen ennakoidaan yleistyvän ja sitä silmällä pitäen Luonnonvarakeskus (Luke) on kehittänyt yhdessä Suomen Metsäsäätiön kanssa tuulituhokarttapalvelun, joka auttaa ennakoimaan metsälön tai suuremman alueen myrskytuhoja. Palvelu on kehitetty MyrskyPuu-projektissa ja se avattiin internetissä yleiseen käyttöön viime lokakuussa.

Karttapalvelu yhdistää tietoaineistoja kuten maaperä- ja tuulitietoa metsänkäyttöilmoituksiin ja valtakunnan metsien inventoinnissa kerättyyn paikkatietoon. Tiedot yhdistetään tilastolliseen malliin, joka laskee tietyn metsän herkkyyden tuulituhoille.

Myrskytuhot lisääntymässä

Kartta koostuu 16 x 16 metrin ruuduista, joiden herkkyysarvoista voi laskea keskiarvoriskin omille metsiköille. Tulos kuvaa seuraavan viiden vuoden aikana tapahtuvien tuulituhojen todennäköisyyttä.

”Tuulen aiheuttamat metsätuhot ovat lisääntyneet selvästi. Taustalla on puun määrän lisääntyminen viime vuosikymmeninä, mutta lämpimät talvet ja roudattoman ajan myrskyt vaikuttavat myös tuhojen määrään”, sanoo palvelun kehittäjä, tutkija Susanne Suvanto Lukesta.

”Palvelu auttaa käyttäjää tulosten tulkinnassa. Keskimääräinen tuhoriski tutkimusaineistossamme on noin kolme prosenttia. Oman metsikön tuhoriskiä voi verrata siihen.”

Hyvä metsänhoito voi pienentää tuhoriskiä

Palvelu tuo uutta tietoa erityisesti niille metsänomistajille, jotka eivät asu metsänsä läheisyydessä tai yrityksille, jotka omistavat suuria aloja.

”Kun tuulituholle alttiit metsät ovat tiedossa, omistaja voi vaikuttaa riskiin metsänhoidolla. Nyt kun tuulituhojen ennustetaan lisääntyvän, palvelu tuo tarpeellista lisätietoa hoidon suunnitteluun”, Suvanto suosittelee.

Tuulituhokarttapalvelu perustuu avoimiin tietoihin, joten sen käyttö ja tiedon jatkosoveltaminen on ilmaista.

 

Palvelu löytyy osoitteesta: metsainfo.luke.fi/fi/tuulituhoriskikartta

Kommentit

Samankaltaista sisältöä