Olet täällä

UPM brändää metsänhoitopalvelujaan yksityisille yrittäjille – franchising-ketjuun neljä uutta yritystä

UPM:n puunhankinnan ja metsätalouden metsänhoitopalveluiden myyntiin ja toteutukseen keskittyvä franchisingketju laajenee. Ketjuun liittyy neljä uutta yritystä: KT Metsä Oy Tampereella, Arvohonka Oy Viitasaarella, Metsäpalvelu Kärkkäinen Oy Jyväskylässä ja Esa Kuronen Oy Mikkelissä.

UPM:n franchising -liiketoiminnan johtaja Jorma Saarimaa kertoo, että toiminta käynnistettiin pilottikokeiluna Lahden ja Hämeenlinnan alueilla reilu vuosi sitten. Hyvien kokemusten innoittamana toimintamalli laajenee nyt Mikkelin, Jyväskylän, Tampereen ja Viitasaaren seuduille.

”Metsäpalveluyrittäjät toimivat päätehakkuusta taimikonhoitoon ja tarjoavat asiakkaille metsänhoitopalveluja. Uskomme, että näin metsänhoitopalveluja voidaan markkinoida entistä kustannustehokkaammin”, Saarimaa sanoo.

UPM:n franchising-malli lienee ensimmäinen laatuaan Suomessa ja se on pohjimmiltaan yhteistyömalli, jossa UPM antaa yrittäjien käyttöön luotettavan ja hyvämaineisen brändinsä. Metsäpalveluyrittäjät voivat sen turvin markkinoida laadukkaita palveluja metsänomistajakunnalle.

Jorma Saarimaa muistuttaa, että metsänomistajat asuvat yhä useammin varsin kaukana metsälöstään, eikä aikaa tai osaamistakaan välttämättä ole metsänhoitotöihin. Hoitotoimet olisi kuitenkin tehtävä oikea-aikaisesti metsän tuoton maksimoimiseksi.

”Yleisestihän tiedetään, että hoitorästejä on runsaasti ja arvion mukaan tekemättömien metsänhoitotöiden määrä on euroina laskettuna noin puoli miljardia”, Saarimaa sanoo.

Puun käyttö on kasvussa, joten metsien hoitoa on syytä tehostaa ja tähän saumaan UPM:n metsänhoitopalvelujen kehitystyötäkin on suunnattu. Saarimaa pitää franchisingia hyvänä tapana yhtenäistää aiemmin varsin hajanaista metsäpalveluyrittäjien kenttää.

Aiemmin metsänhoitopalveluja on tehty yhtiössä UPM Silvesta Oy:n kautta. Nyt niillä alueilla, joilla uudet franchising-yrittäjät operoivat, ajetaan UPM Silvestan toimintaa alas. Alueilla toimivat 15 metsuria siirtyvät ketjun uusien yritysten palvelukseen ja voimassa olevat alihankintasopimukset siirtyvät yrittäjille. UPM Silvestan toiminta jatkuu normaalisti niillä alueilla, joilla ei ole franchising-yrittäjää.

"Asiakkaat voivat luottaa, että UPM Metsä -brändin alla toimiva yritys tarjoaa aina laadukkaimman palvelun. Paikallinen kokemus yhdistettynä suuren yrityksen tukeen ja brändiin tuo lisää mahdollisuuksia ketjun yrityksille kasvattaa liiketoimintaansa sekä auttaa metsänomistajia lisäämään metsäomaisuutensa tuottoa", sanoo Saarimaa.

Kommentit

Samankaltaista sisältöä