Olet täällä

Ota neulasnäyte nyt- saavuta metsälläsi paras tuotto!

Riittävä ravinteiden saanti on edellytys hyvin tuottavan metsän kasvulle. Neulasanalyysin avulla voit varmistaa ravinteiden riittävyyden metsässäsi. Mikäli analyysi ilmaisee ravinnepuutoksen, voit tutkimukseen perustuen lannoittaa metsän oikein ja varmistaa, että metsäsi tuottaa parhaiten.  Oikein toteutetulla lannoituksella lisäät metsäsi kasvunopeutta ja siten lannoitus nopeuttaa puuston kiertoaikaa. Lisäksi lannoitus edesauttaa hiilensitoutumista puuhun ja on näin katsoen myös ympäristölle edullinen toimenpide. Voit vähentää lannoituksen aiheuttamat ympäristölle haitalliset seuraukset, kun valitset käytettävän metsälannoitteen oikein ja mitoitat määrän tarpeen mukaan. Tähän neulasnäyte on oiva apuväline.

Näytteenotto

Neulasnäytteen ottoajankohta on puun ollessa lepotilassa - eli talviaikana. Neulasnäytteitä voi kerätä heti, kun päivälämpötila laskee nollan tienoille, eli jo marraskuun aikana. Näytteitä voidaan ottaa seuraavan vuoden maaliskuun loppuun saakka. Viime vuosina kevät on tullut aina vain aikaisemmin, joten näytteenoton painopistettä kannattaa siirtää sydäntalven suuntaan. Helpointa näytteenotto on toteuttaa harvennuksen jälkeen, kun kerää näytteen juuri harvennetuista latvuksista. Valmiit ajourat metsässä helpottavat talvisessa metsässä liikkumista, ja koneen jälki tulee usein myös muutoin tarkastettua, joten näytteenotto käy kätevästi samalla metsäkäynnillä. Ensiharvennusmetsiin kohdennettu kasvu- tai terveyslannoitus on myös tuottava toimenpide. Kasvunlisäys kohdentuu silloin juuri kasvussa olevaan puustoon.

Näyte kootaan metsäkuviolta valtapuiden viimeisistä vuosikasvuista, puiden etelänpuolisilta osilta ja mieluiten niiden latvuksesta. Näytteen edustavuuden varmistamiseksi näyte tulee kerätä noin 7 – 10 puusta. Oksankärkiä tarvitaan analyysiin noin 0,5 litraa. Älä ota näytettä hyönteisten tai sienten vaurioittamista puista.

Lähetys

Täytä jokaiselle näytteelle oma saatekorttinsa, johon tulee täyttää lähetystietojen lisäksi tutkittavan kuvion taustatiedot huolellisesti. Oikeat taustatiedot varmistavat oikean lannoitteen valinnan kohteellesi. Pakkaa näyte paperipussiin ja saatekortti pussin sisällä olevaan muovitaskuun. Lähetä näytteet laboratorioomme hyödyntäen asiakaspalautustunnustamme.

Analyysi

Analyysissä neulasista tutkitaan metsän kasvulle tärkeimmät ravinteet; typpi, fosfori, kalium ja boori. Lisäksi analyysiin kuuluu kalsium-, magnesium-, mangaani-, kupari- sekä sinkkipitoisuudet, jotka antavat lisätietoa metsän tilasta. Esimerkiksi korkea mangaanin pitoisuus viestii tarpeesta tarkistaa metsän kuivatusojien kunto. Analyysitulosten perusteella annamme myös terveyslannoitussuosituksen toimenpiteiden suunnittelun pohjaksi.

Kommentit

Samankaltaista sisältöä