Olet täällä

Tulevaisuuden lämpimät talvet voivat heikentää metsäpuiden taimien selviytymistä

Lämpenevällä ilmastolla voi olla sekä positiivisia että negatiivisia vaikutuksia puustoon, Luonnonvarakeskus Luke tiedottaa. Toisaalta lämpenemisen ennustetaan lisäävän huomattavasti puiden kasvua ja tuotosta, mutta samalla lumen vähyys heikentää havupuun taimien selviytymistä talven aikana. Tulokset viittaavat siihen, että ohuempi tai puuttuva lumipeite vaikuttaa eri tavalla havu- ja lehtipuihin, mikä puolestaan vaikuttaa näiden väliseen kilpailuun.

Tulevaisuuden ilmastosta ennustetaan lämpimämpää ja sateisempaa kuin nykyisin, varsinkin talvikausina. Tämä lisää talven lämpimiä jaksoja ja vesisateita, mikä voi johtaa ohuempiin lumipeitteisiin, paikallisiin tulviin ja jääkerrosten muodostumisiin maan pinnalle ja lumipeitteen sisään.

Laboratoriokokeiden mukaan pienet männyn ja hieskoivun taimet näyttävät reagoivat eri tavoin erilaisiin talviajan lumiolosuhteisiin. Männyistä vain ne taimet, jotka olivat kokonaan lumen peittämiä, lähtivät normaalisti kasvuun. Taimet, jotka olivat joko vain osittain tai eivät ollenkaan lumen peitossa, kärsivät pahoja vaurioita. Vauriot ilmenivät joko talven aikana tai kasvukauden alussa. Lumipeite tai sen puuttuminen ei sen sijaan vaikuttanut hieskoivun taimien selviytymiseen.

”Tosin niillä koivun taimilla, jotka olivat lumi- tai jääkerrosten peittämiä, oli seuraavana kasvukautena enemmän lehti- ja juuribiomassaa”, kertoo tutkija Timo Domisch Lukesta.

Tulokset vahvistavat, että lumipeite on tärkeä pienille puuntaimille kylmää ja kevään kuivattavaa ilmaa vastaan.

Muuttuvan ilmaston vaikutuksesta puiden juuriin tarvitaan lisää tietoa

Talven aikana puihin kohdistuu monenlaisia stressitekijöitä, jotka puiden pitää kestää. Näitä ovat esimerkiksi alhainen ilman lämpötila ja sen vaihtelut, alhainen maanlämpötila ja routa yhdistettynä maan kosteuspitoisuuden vaihteluihin sekä voimakas auringonsäteily keväällä. Kestävyydessä on eroja puulajista ja alkuperästä riippuen. Erilaisten stressitekijöiden heikentämät puut ovat herkempiä sairastumaan esimerkiksi sienitauteihin tai vastustamaan tuhohyönteisten hyökkäyksiä.

Ympäristöoloissa ja lumipeitteen paksuudessa on huomattavaa vaihtelua eri vuosina. Koska lumi on hyvä eriste, maan lämpötila voi vaihdella vuosien ja kasvupaikkojen välillä merkittävästi. Talviaikaisen sadannan ja toistuvien lumen sulamis- ja jäätymissyklien vuoksi myös maan kosteudessa ja maanpinnan oloissa esiintyy vaihtelua.

 

Lähde: Luonnonvarakeskus

Kommentit

Samankaltaista sisältöä