Olet täällä

Kotimaisen raakapuun käyttö uuteen ennätykseen 2018

Metsäteollisuuden raakapuun käyttö jatkoi kasvuaan vuonna 2018 jo kuudetta vuotta peräkkäin, Luonnonvarakeskus Luke tiedottaa. Käyttömäärä rikkoi 70 miljoonan kuutiometrin rajan ensimmäistä kertaa yli kymmeneen vuoteen. Kotimaista raakapuuta metsäteollisuus jalosti enemmän kuin koskaan aikaisemmin ja myös tuontipuun kulutus kääntyi kasvuun. Eri toimialoista eniten puuta käytti selluteollisuus.

”Metsäteollisuus käytti raakapuuta vuonna 2018 kaikkiaan 74 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli lähes neljä miljoonaa kuutiometriä enemmän kuin vuotta aiemmin ja neljänneksi eniten kautta aikojen. Eniten, 76 miljoonaa kuutiometriä, raakapuuta käytettiin vuonna 2006”, kertoo yliaktuaari Esa Ylitalo Lukesta.

Kotimaista puuta käytettiin enemmän kuin koskaan ennen

Kotimaista raakapuuta metsäteollisuus jalosti 64 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli neljä prosenttia suurempi kuin vuonna 2017 ja enemmän kuin koskaan aikaisemmin.

Neljä edellistä vuotta peräkkäin supistunut tuontiraakapuun käyttö kääntyi nyt nousuun. Tuontipuun kulutus kasvoi edellisvuodesta viidenneksellä yhdeksään miljoonaan kuutiometriin. Ennätysvuonna 2006 tuontipuuta käytettiin Ylitalon mukaan yli kaksi kertaa enemmän kuin vuonna 2018 ja tuontipuu kattoi tuolloin raakapuun kokonaiskäytöstä peräti neljänneksen.

Selluteollisuus suurin puunkäyttäjä

Raakapuun käyttö kasvoi vuotta aiemmasta kaikilla raakapuutavaralajeilla ja kaikilla toimialoilla puolikemiallista massateollisuutta ja muuta puutuoteteollisuutta lukuun ottamatta. Eniten raakapuuta hyödynsi selluteollisuus, kaikkiaan yli 35 miljoonaa kuutiometriä. Tämä oli yhdeksän prosenttia enemmän kuin edellisvuonna ja toimialan suurin tilastoitu käyttömäärä tähän mennessä. Sahateollisuuden puunkäyttö puolestaan lisääntyi kolmella prosentilla 27 miljoonaan kuutiometriin.

Eri puutavaralajeista eniten käytettiin mäntykuitupuuta, 19 miljoonaa kuutiometriä.

”Mäntykuitupuun käyttö lisääntyi edellisvuodesta kaksi miljoonaa kuutiometriä ja oli enemmän kuin koskaan aiemmin. Seuraavalla sijalla olivat kuusitukit, joita kului lähes 15 miljoonaa kuutiometriä”, Ylitalo toteaa.

 

Lähde: Ruokavirasto

Otsikko: 

Kommentit

Samankaltaista sisältöä