Olet täällä

Puun tarjonta kääntyi laskuun

Puun tarjonta laski alkuvuoden aikana 11 prosenttia verrattuna vuoden 2018 vastaavaan ajanjaksoon, uutisoi Metsäkeskus.

Metsänkäyttöilmoituksista käy ilmi, että puun tarjonnan voimakas kasvu taittui alkuvuoden aikana lähes kaikissa maakunnissa. Eniten laski tukkipuun tarjonta, jonka ero vuodentakaiseen on 27 prosenttia.

Puun tarjonnan muutos yksityismetsistä vaihteli +12 ja – 38 prosentin välillä. Tarjonta kasvoi eniten Pohjanmaalla, mikä saattaa johtua laajoista myrskytuhoista. Lasku oli voimakkainta Kainuun, Kymenlaakson ja Pohjois-Savon maakunnissa.

Tukkipuun hankintahinta on alkuvuoden aikana ollut pienessä laskussa, tasaantuen kuitenkin kevään mittaan.

Kuitupuun tarjonta sen sijaan on noussut vuodentakaisesta, mikä on kasvaneen kysynnän ansiota. Myös hintakehitys on edelleen positiivinen.

Kuitupuun hyvä kysyntä mahdollistaa ensiharvennusten ja varttuneemman puuston harvennusten lisäämisen, mikä edesauttaa järeän puun tuotosta tulevaisuudessa.

Vaikka puun tarjonta on laskenut alkuvuonna, tulee puuta edelleen markkinoille keskimääräistä enemmän. Metsäteollisuuden investoinnit ovat kasvattaneet puuraaka-aineen tarvetta ja siten myös yksityismetsien hakkuut ovat olleet kasvusuunnassa jo kuuden viime vuoden ajan.

Kommentit

Samankaltaista sisältöä