Olet täällä

Vilpas – uusi verkkosovellus männyn jalostetun viljelyaineiston valintaan

Metsänviljelijän opas – Vilpas on Luonnonvarakeskuksen (Luke) ja Ruotsin metsäntutkimuslaitoksen (Skogforsk) metsänjalostajien yhteistyössä kehittämä avoin verkkosovellus. Se auttaa metsänomistajia ja metsäammattilaisia valitsemaan parhaan mahdollisen jalostetun viljelyaineiston kullekin metsänuudistamisalalle, Luke tiedottaa.

Suositukset koskevat tässä vaiheessa vain mäntyä, joka on toistaiseksi ainoa puulaji, jolle on laadittu laajaan ilmastodataan ja satojen kenttäkokeiden tuloksiin perustuvat siemensiirtomallit ja käyttöaluesuositukset.

Vilpas pohjautuu aiemmin Ruotsissa kehitettyyn Plantval-sovellukseen, jota on nyt laajennettu käsittämään myös Suomen alueen ja suomalaiset männyn siemenviljelykset. Vilppaan sisarsovellukset, ruotsinkielinen Plantval tall ja englanninkielinen Planter’s Guide, julkaistaan samanaikaisesti Ruotsissa Skogforskin toimesta.

Metsänviljelyaineistot paremmuusjärjestykseen

Käyttäjä voi valita verkkosovelluksessa haluamansa viljelypaikan Suomesta tai Ruotsista, joko antamalla sen sijaintikoordinaatit tai valitsemalla kyseisen kohdan kartalta. Viljelypaikan olosuhteet voidaan tarvittaessa määritellä keskimääräistä lievemmiksi tai ankarammiksi.

"Vilpas lajittelee siemenviljelyksiltä saatavat aineistot paremmuusjärjestykseen niille lasketun tuotosindeksin perusteella. Indeksi on arvio kunkin jalostetun aineiston pinta-alakohtaisesta puuntuotoksesta suhteutettuna paikalliseen jalostamattomaan metsikköaineistoon. Tuotosindeksin laskennassa otetaan huomioon sekä siemenviljelyksen jalostusaste että siemenalkuperän siirtomatka viljelypaikalle. Käyttäjä voi halutessaan lajitella metsänviljelyaineistot myös eloonjäämisen tai kasvun perusteella", kertoo erikoistutkija Seppo Ruotsalainen Lukesta.

Vilpas ottaa ilmastonmuutoksen huomioon

Vilppaan suositukset ottavat huomioon kaksi haastetta, joista puiden on selvittävä saavuttaakseen parhaan mahdollisen puuntuotoksen. Alussa niiden on selvittävä hengissä kriittisestä taimivaiheesta ja varttuneempina niiden on kyettävä hyödyntämään täysimääräisesti lämpenevän ilmaston ja pidentyvän kasvukauden tarjoamat mahdollisuudet.

"Vilppaan laskema tuotosindeksi pohjautuu elävyysmallin osalta nykyilmastoon ja kasvumallin osalta ilmastoskenaarion SRES-A1B ennusteeseen vuoden 2050 ilmastosta. Silloin ollaan noin puolessa välissä nyt viljeltävien metsien kiertoaikaa. Kahden eri ilmaston yhdistelmä antaa parhaan ennusteen koko kiertoajan puuntuotokselle", toteaa Luken erikoistutkija Matti Haapanen.

Sovellus tuottaa kaikille mäntysiemenviljelyksille myös käyttöaluekartat, jotka määrittävät niille suositeltavat käyttöalueet Suomessa ja Ruotsissa. Vilppaan suomalaisille siemenviljelyksille tuottamat käyttöaluekartat ovat Suomen osalta samat kuin Ruokaviraston vahvistamat viralliset käyttöalueet. Ruotsalaisten siemenviljelysten käyttöalueet Suomessa ovat puolestaan suosituksia, jotka perustuvat samoihin sääntöihin kuin suomalaisille siemenviljelyksille laaditut käyttöalueet.

 

Kommentit

Samankaltaista sisältöä