Olet täällä

Puun tuontimäärä kasvoi selvästi vuonna 2018

Metsäteollisuustuotteiden viennin arvo oli reilut 13 miljardia euroa vuonna 2018, ja se kattoi 21 prosenttia Suomen tavaraviennistä, Luonnonvarakeskus Luke tiedottaa. Suomen koko tavaraviennin arvo päätyi 64 miljardiin euroon.

Suomeen tuotiin puuta 11,57 miljoonaa kuutiometriä vuonna 2018. Puun tuontimäärä kasvoi kolmanneksella edellisestä vuodesta.

"Eniten tuotiin kuitupuuta, 63 prosenttia puumäärästä, ja haketta, 27 prosenttia. Loput kymmenen prosenttia olivat tukkia, polttopuuta, kyllästettyä puuta ja jätepuuta. Kuitupuun tuonti lisääntyi 50 prosenttia edellisestä vuodesta ja hakkeen 16 prosenttia. Puuta tuotiin Suomeen puolen miljardin euron arvosta", kertoo yliaktuaari Eeva Vaahtera Lukesta.

Tuontipuusta 71 prosenttia peräisin Venäjältä

Venäjä oli edelleen merkittävin puuntuontimaa Suomelle, vaikka sen osuus tuodun puun määrästä pieneni. Vuonna 2018 Venäjältä tuotiin Suomeen 8,24 miljoonaa kuutiometriä puuta, mikä oli 71 prosenttia Suomeen tulleesta puusta. Edellisvuonna osuus oli 85 prosenttia. Seuraavaksi eniten ulkomaista puuta hankittiin Virosta (12 %) ja Latviasta (9 %).

Samaan aikaan Suomesta vietiin ulkomaille puuta 2,10 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 48 prosenttia edellistä vuotta enemmän. Viedystä puusta 72 prosenttia päätyi naapurimaahan Ruotsiin. Seuraavaksi eniten puuta meni Saksaan (6 % puun vientimäärästä) ja Puolaan (5 %).

Kolmasosa metsäteollisuuden vientituloista paperista

Vuonna 2018 metsäteollisuustuotteiden viennin arvo oli 13,17 miljardia euroa, mikä kattoi 21 prosenttia Suomen tavaraviennistä (64 mrd. €). Metsäteollisuustuotteiden vienti kasvoi reaalisesti viisi prosenttia vuotta aiemmasta.

Puutuoteteollisuuden viennin arvo, 2,89 miljardia euroa, laski edellisestä vuodesta viisi prosenttia. Massa- ja paperiteollisuuden viennin arvo päätyi 10,28 miljardiin euroon nousten reaalisesti kahdeksan prosenttia vuodesta 2017. Suomalaisen metsäteollisuuden tärkeimmät vientiartikkelit olivat paperi (33 % metsäteollisuuden viennin arvosta), kartonki (22 %) ja massa (20 %). Massan viennin arvo kasvoi peräti 28 prosenttia. Paperin ja kartongin vientiarvo nousi kolme prosenttia vuodesta 2017.

Suomen tärkeimmät kauppakumppanit metsäteollisuustuotteiden viennissä olivat Saksa, Kiina ja Britannia. Saksasta saatiin 14 prosenttia metsäteollisuuden vientituloista, Kiinasta kymmenen ja Britanniasta seitsemän prosenttia. Metsäteollisuuden tuoteryhmistä meni Saksaan ja Britanniaan arvollisesti eniten paperia, kun taas Kiinaan viedyistä metsäteollisuustuotteista 74 prosenttia oli paperituotteiden valmistukseen käytettävää massaa.

Metsäteollisuustuotteita tuotiin Suomeen 1,59 miljardin euron arvosta. Tärkeimmät kauppakumppanit olivat Ruotsi (17 % tuontiarvosta), Viro (15 %) ja Brasilia (15 %). Merkittävin Ruotsista tuotu artikkeli oli kartonki ja Virosta huonekalut. Brasiliasta tulleet metsäteollisuustuotteet olivat lähes pelkästään valkaistua sulfaattisellua.

Kommentit

Samankaltaista sisältöä