Olet täällä

Kaikkien yksityisten metsänomistajien tiedot löytyvät uudesta palvelusta

Haluaisitko tietää, kuinka paljon eri maakunnissa on metsää omistavia yksityishenkilöitä ja kuinka paljon he keskimäärin omistavat metsää? Entä mikä on suomalaisten metsänomistajien keski-ikä? Suomen metsäkeskus on julkaissut Metsää omistavat henkilöt -tilaston, joka sisältää tiedot Manner-Suomessa metsää omistavista yksityishenkilöistä.

Tilasto kertoo esimerkiksi, kuinka paljon eri maakunnissa asuu metsänomistajia ja kuinka paljon he omistavat metsää keskimäärin yksin tai yhdessä muiden kanssa.

Tilastossa tiedot on nyt jaoteltu metsänomistajan asuinmaakunnan mukaan. Myöhemmin Metsäkeskus julkaisee tilaston myös metsän sijaintipaikan mukaan. Tilastosivulle on lisäksi tulossa tietoa kuolinpesistä. Metsänomistajatilastoa päivitetään kaksi kertaa vuodessa. Jatkossa tiedoista syntyy aikasarja, josta näkee metsänomistajarakenteen kehityksen suuntaa.

Tiedot on koottu Suomen metsäkeskuksen asiakasrekisteristä, jossa on tiedot metsäkiinteistöistä ja niiden omistajista. Kiinteistö- ja omistajatiedot perustuvat Maanmittauslaitoksen rekisteriin ja omistajien asuinpaikkatieto väestötietojärjestelmän tietoihin.

Suomessa yli 2 hehtaarin metsätiloja 440 800 kpl

Metsäkeskuksen uuden metsänomistajatilaston mukaan Suomessa on vähintään kaksi hehtaaria metsää omistavia yksityishenkilöitä noin 440 800. Heidän omistuksensa keskikoko on 41,9 hehtaaria. Kun metsänomistajiin otetaan mukaan myös 0,5-2 hehtaaria omistavat, nousee lukumäärä 574 350 metsänomistajaan ja omistuksen keskikoko laskee 32,4 hehtaariin. 

Miesten osuus yksityisistä metsänomistajista on 60 prosenttia ja naisten 40 prosenttia koko maan yli 2 hehtaaria metsää omistavista. Miesten metsänomistuksen keskikoko on selvästi suurempi kuin naisten. Naismetsänomistajien keski-ikä on miesmetsänomistajia korkeampi. Naiset usein elävät pidempään kuin miehet ja tulevat monesti metsänomistajiksi leskeksi jäädessään.

Metsää omistavat henkilöt -tilasto löytyy Metsäkeskuksen verkkosivuilla.
 

Metsänomistajien keski-ikä pinta-alaluokittain (Lähde: Suomen metsäkeskus)

 

Lähde: Metsälehti

Kommentit

Goofy

En omia tietojani löytänyt...

Outi

Ok

Samankaltaista sisältöä