Olet täällä

Kuolinpesien metsänomistus vähentynyt viime vuosina

Toukokuussa 2020 valmistuneen Suomen metsäkeskuksen laatiman tilaston mukaan Suomen yksityismetsien metsätalousmaan pinta-alasta kaksi kolmasosaa (67 %) on yhden henkilön tai aviopuolisoiden yhdessä omistamaa. Verotusyhtymät omistavat yksityismetsistä 18,5 %, kuolinpesät 9 % ja yhteismetsät 5,5 %.

Suomessa on vajaat 40 000 kuolinpesää, jotka omistavat yhteensä 1,2 miljoonaa hehtaaria metsää. Kuolinpesämuotoista metsänomistusta pidetään ongelmallisena metsän omistusmuotona, sillä kuolinpesissä kaikki päätökset metsäomaisuuden hoidosta ja käytöstä vaativat osakkaiden täyden yksimielisyyden. Näin ollen kuolinpesän pienikin osakas voi estää kaikki kuolinpesän metsän hakkuut, hoitotyöt tai luonnonsuojeluratkaisut. Tämän vuoksi on suotavaa, että kuolinpesien osuus metsänomistajina pienenisi.  

Neuvontatyö tuottaa tulosta 

Kuolinpesien metsänomistus on viime vuosina vähentynyt. Lukuisissa kuolinpesissä on tehty verotussyistä perinnönjako, joka on muuttanut kuolinpesän samojen osakkaiden verotusyhtymäksi. Osassa kuolinpesissä toiset osakkaat ovat ostaneet toisten osakkaiden metsäosuudet. Moni kuolinpesä on myynyt metsänsä vapailla markkinoilla, koska metsillä on viime vuosina ollut hyvä kysyntä ja korkea hinta. Kuolinpesän metsiä on myös liitetty yhteismetsiin.  

Yksi merkittävä syy kuolinpesien metsänomistuksen vähenemiseen on se, että Suomen metsäkeskus, metsänhoitoyhdistykset, isot metsäyhtiöt ja pankit ovat viime vuosina tehostaneet metsätilan omistajanvaihdoksiin liittyvää neuvontaa, koulutusta, tiedotusta ja palveluita.

"Tämän kehityksen toivoisi jatkuvan edelleen. Tilanne voi kuitenkin muuttua nopeastikin, koska metsänomistajien keski-ikä on korkea. Joka vuosi Suomeen syntyy 5 000–10 000 uutta metsää omistavaa kuolinpesää", sanoo metsätilarakenteen johtava asiantuntija Antti Pajula Suomen metsäkeskuksesta.  

Pohjoisessa ja idässä on paljon metsää omistavia kuolinpesiä 

Kuolinpesämuotoinen metsänomistus on selvästi yleisempää Pohjois- ja Itä-Suomessa kuin Länsi- ja Etelä-Suomessa. Maakunnittain eniten kuolinpesämuotoista metsänomistusta on Lapissa (11,5 %), Etelä-Karjalassa (10,5 %), Kainuussa (10,2 %) ja Pohjois-Karjalassa (9,5 %). Vähiten kuolinpesämuotoista metsänomistusta on Keski-Pohjanmaalla (6,4 %), Kanta-Hämeessä (7 %), Pohjanmaalla (7,1%) ja Etelä-Pohjanmaalla (7,2 %). Nämä maakunnat ovat vahvoja maatalousmaakuntia.  

Katso lisätietoa mm. yksityismetsien omistuksesta maakunnittain Suomen metsäkeskuksen sivulta

 

Lähde: Suomen metsäkeskus

 

Kommentit

Samankaltaista sisältöä