Olet täällä

Metsänomistajien sähköisten metsäpalveluiden käyttö vielä vähäistä

 

Metsänomistajat ovat toistaiseksi ottaneet metsäalan uusia sähköisiä asiointipalveluita vain vähäisessä määrin käyttöönsä. Metsänomistajat tuntevat monet metsäyhtiöiden ja metsänhoitoyhdistyksen asiointipalvelut kyllä nimeltä, mutta niiden käyttö on vielä vähäistä.

"Poikkeus on Suomen metsäkeskuksen Metsään.fi-palvelu, jota lähes puolet metsänomistajista oli käyttänyt. Se näyttää toimivan myös kanavana muiden sähköisten palveluiden käyttöön", toteaa tutkija Harri Hänninen Lukesta.

Edellämainitut tiedot käyvät ilmi Luonnonvarakeskuksen (Luke) ja Pellervon taloustutkimuksen tutkimuksesta, jossa selvitettiin, miten metsänomistajat käyttävät erilaisia metsäalan palveluita.

Metsäalan sähköisten palveluiden tunnettuus ja käyttö (Kuva:Luke)

Perinteisille neuvontakanaville edelleen kysyntää

Metsänomistajista kolme neljäsosaa turvautuu edelleen metsäammattilaisiin tehdessään päätöksiä metsiensä käsittelystä. Ja vuosien 2016-2018 aikana neljä viidestä metsänomistajasta on vähintään kerran ollut yhteydessä metsäammattilaiseen.

"Kahdessakymmenessä vuodessa tilanne ei ole juuri muuttunut. Joukkoneuvonnan eli luento- ja esitelmätilaisuuksien sekä retkeilyjen suosio on jopa kasvanut, mutta metsäalan kurssien suosio hieman hiipunut. On ilmeistä, että sähköisten palveluiden rinnalla tarvitaan myös perinteisiä neuvontakanavia", korostaa metsäekonomisti Matti Valonen Pellervon taloustutkimuksesta.

Metsäalan palveluiden käyttö riippuu suuresti siitä, miten metsänomistaja on tottunut päättämään metsiensä käsittelystä. Luken erikoistutkija Emmi Haltian mukaan täysin itsenäisiä päätöksenteon suhteen oli metsänomistajista vain neljäsosa. Valtaosa metsänomistajista kaipaa tietoa ja neuvoja päätöksentekonsa tueksi ja on valmis vasta sitten päättämään metsien käsittelystä. Viidesosa metsänomistajista mieluiten delegoi päätöksenteon lähes kokonaan metsäammattilaisille.

Lue tarkemmin tutkimuksen tuloksista Luonnonvarakeskuksen (Luke) "Metsänomistajat palveluiden käyttäjinä : Metsänomistaja 2020-tutkimuksen tuloksia" -julkaisusta.

 

Lähde: Luonnonvarakeskus (Luke)

 

 

Kommentit

Samankaltaista sisältöä