Olet täällä

Hirvivahinkokorvausten määrä laski edellisvuodesta

Metsänomistajat hakivat vuonna 2020 korvauksia hirvieläinten aiheuttamista vahingoista edellisvuotta vähemmän. Hirvivahinkokorvauksia maksetaan tänä vuonna kaikkiaan 1,3 miljoonaa euroa, kun viime vuonna korvauksia maksettiin 1,4 miljoonaa euroa. Näin ollen korvausten määrä on ollut nyt pari vuotta laskussa.

Eniten korvauksia maksetaan Pohjois-Pohjanmaan, Lapin ja Kainuun maakuntiin. Edellisvuoteen verrattuna korvausmäärä kasvoi eniten Uudellamaalla ja Päijät-Hämeessä. Korvaukset vähenivät eniten Pohjois-Savossa ja Keski-Pohjanmaalla.

Viime vuodelta hirvieläinvahingoista on ensimmäistä kertaa saatu myös lajikohtaista tietoa. Vahinkoja taimikoissa aiheuttavat hirvien lisäksi esimerkiksi valkohäntäkauriit, mutta selvästi suurimmat vahingot aiheuttavat hirvet.

Valkohäntäkauriiden aiheuttamien vahinkojen osuus koko Suomen korvauspinta-alasta oli vain 0,6 prosenttia, mutta tietyillä alueilla valkohäntäkauriiden tuhojen osuus oli kuitenkin merkittävä. Lähes kaikki arvioidut valkohäntäkauriiden tuhot sijaitsivat Pirkanmaalla. Yksittäisiä valkohäntäkauristuhoja arvioitiin myös Satakunnassa, Varsinais-Suomessa ja Uudellamaalla. 

Vahinkoja myös vastaistutetuissa taimikoissa 

Hirvituhot esiintyvät tyypillisesti noin kolmen metrin mittaisissa mäntytaimikoissa. Hirvet syövät puuntaimien oksia, latvuksia ja kuorta sekä katkovat puunrunkoja, mikä heikentää taimikon kasvua.

"Kolmen viime vuoden aikana vahinkoarvioita on tehty myös lukuisissa taimikoissa, joissa taimet on istutettu samana tai edellisenä vuonna. Vähälumiset talvet ovat todennäköisesti syynä näihin tuhoihin. Lumi ei ole suojannut puuntaimia hirviltä", sanoo kehittämisasiantuntija Heikki Kuoppala Suomen metsäkeskuksesta.

Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Lapissa hirvituhot ovat lisääntyneet myös taimikkovaihetta varttuneemmissa männiköissä. Näitä tuhoja esiintyy varsinkin karuilla mailla, missä mäntyjen paksu kaarna ei yllä kovin korkealle ja hirvet ylettyvät talvihangilla syömään männyn ohuempaa hilsekaarnaa.

Hirvieläinvahinkojen korvausten haku Metsäkeskuksesta

Metsänomistajat voivat hakea Metsäkeskuksesta korvausta hirvieläinvahingoista. Hirvieläinvahinkoilmoitus kannattaa tehdä sähköisesti Metsään.fi-palvelussa. Korvaukset maksetaan metsänomistajille helmikuun aikana. Hirvivahinkoarvioinnista, vahinkokriteereistä ja korvauskäytännöistä on tietoa Metsäkeskuksen verkkosivuilla

Lisätietoa maksetuista hirvivahinkokorvauksista koko maassa ja maakunnittain vuosina 2016-2020 löytyy Metsäkeskuksen nettisivuilta

Lähde: Suomen metsäkeskus

Kommentit

Samankaltaista sisältöä