Olet täällä

Joutoalueiden metsitystuen haku avautui

Suomen metsäkeskuksesta voi hakea joutoalueiden metsitystukea 1.3.2021 alkaen. Alkuvaiheessa hakemuksia voi toimittaa Metsäkeskukseen lomakkeella. Hakemukset kannattaa jättää kuitenkin ensisijaisesti sähköisen hakupalvelun kautta, joka avautuu 23.3.2021. Metsityksen voi aloittaa heti tukipäätöksen jälkeen. Ensimmäiset tukipäätökset valmistuvat huhtikuun puolivälissä.

Yksityiset maanomistajat voivat nyt hakea tukea metsitykseen Suomen metsäkeskuksesta. Metsitystukea voi saada joutoalueelle, joka ei ole maatalousmaata eikä metsämaata. Alueen on oltava yhtenäinen, vähintään puolen hehtaarin kokoinen ja keskimäärin vähintään 20 metriä leveä. Metsitettävän alan tulee olla luontaisesti ja vesitaloudeltaan metsänkasvatukseen sopiva.  

Metsitystuki koostuu kiinteästä kustannuskorvauksesta ja hoitopalkkiosta. Kustannuskorvaus on 1 000 -2 000 euroa hehtaarilta ja hoitopalkkio 900 euroa hehtaarilta. Hoitopalkkiosta puolet maksetaan kahden ja toinen osa kahdeksan vuoden kuluttua metsityksen toteutuksesta. Metsitystuki on veronalaista tuloa. 

Sähköinen hakupalvelu avautuu pian 

Metsitystuen hakemukset suositellaan lähettämään ensisijaisesti sähköisen hakupalvelun kautta, joka avautuu 23.3.2021.  

Metsitystuen hakemuksen voi jättää Metsäkeskukseen myös lomakkeella. Lomake tulee toimittaa Metsäkeskukseen turvapostilla tai kirjepostilla. Hakemuksen lähettämiseen ei suositella tavallista sähköpostia, koska hakemus sisältää henkilötietoa, joka on syytä suojata. Ohje turvapostipalvelun käyttöön on Metsäkeskuksen verkkosivuilla.   

Metsitys kannattaa suunnitella huolella 

Metsityksen voi aloittaa vasta sen jälkeen, kun on saanut Metsäkeskuksesta tukipäätöksen. Metsittämiselle on aikaa hakemuksen hyväksymistä seuraavan toisen kalenterivuoden loppuun saakka.  

– Metsitys on vaativa työ, joka kannattaa suunnitella huolellisesti ja mieluiten sulan maan aikana. Tukihakemusten hyväksyminen voi edellyttää maastossa käyntiä. Käytännössä voi olla niin, että metsittämisestä ei ennätä aloittaa vielä tänä keväänä, sanoo hankehallinnon asiantuntija Yrjö Niskanen Suomen metsäkeskuksesta.  

Tukea myönnettäessä otetaan huomioon myös luonnon monimuotoisuus, maaseutumaisema ja kaavarajoitteet. Metsäkeskus pyytää näistä seikoista ely-keskukselta lausunnon. Tukea ei myönnetä ympäristö- ja luontoarvoiltaan merkittävien alueiden, kuten niittyjen, ahojen, ketojen ja hakamaiden metsittämiseen. 

Ensimmäiset tukipäätökset valmistuvat näillä näkymin huhtikuun puolivälissä.  

Lisätietoa metsitystuesta ja sen hausta on Metsäkeskuksen verkkosivuilla: 

https://www.metsakeskus.fi/tuki-joutoalueiden-metsitykseen  

https://www.metsakeskus.fi/hae-metsitystukea

Lähde: metsakeskus.fi

Otsikko: 

Kommentit

Samankaltaista sisältöä